• Det ville være ideelt å kombinere innføring av et nytt billettsystem i kollektivtrafikken med overgang til enhetstakst.

JOHN LINDEBOTTEN

— Da ville man få et system som er mye lettere å forholde seg til, og det kan gi overgang fra bil til buss, sier forskningsleder Bård Norheim ved Transportøkonomisk Institutt til Bergens Tidende.

Arbeiderpartiet i Bergen forkynte i går at de vil foreslå innføring av enhetstakst på 23 eller 25 kroner i Bergen, enten fra 1. januar 2005 eller fra det tidspunktet det nye billettsystemet skal innføres, en gang senere på året.

Enhetstakst ville bety at hele Bergen ble én sone, mens taksten i dag stiger kraftig når man krysser sonegrensene. Enhetstakst ville altså bety en kraftig reduksjon i bussutgiftene for alle dem som i dag betaler 31, 38 eller 46 kroner for å komme fra de ytre områdene i Bergen inn til Bergen sentrum. Disse ville få en innsparing på fra vel 30 til 50 prosent.

Følsomt

— Med basis i undersøkelser som er gjort, regner vi med at en prisnedgang på 10 prosent gir 3-4 prosents økning i tallet på passasjerer, sier Bård Norheim.

— I Bergen ble takstene holdt uendret fra 2003 til 2004. Det ga 2 prosent flere passasjerer for Gaia Trafikk i 1. halvår 2004.

— Ja, det viser hvor følsomt dette er. Og det er grunn til å tro at med en slik prisnedgang som det er snakk om i Bergen med innføring av enhetstakst, vil mange som i dag foretrekker bilen, gå over på bussen, sier Norheim.

På ønskelisten

Byrådsleder Monica Mæland er enig med Arbeiderpartiet i at enhetstakst er en god idé for Bergen.

— Men dette er ikke noe nytt. Vi har hatt dette på ønskelisten vår lenge, og vi vil innføre enhetstakst dersom vi få nok penger fra staten. For det vil koste veldig mye. Og jeg synes det er drøyt når Arbeiderpartiet foreslår å ta av overskuddet til Bergen Parkeringsselskap for å dekke det økte støttebehovet. Bergen kommune har én milliard kroner i oppsamlet underskudd. Vi har fire magre år foran oss, sier Monica Mæland.

— Vi i SV vil heller foreslå å omgjøre Bompengeringen til en miljø- og kollektivring, og hente de pengene vi trenger derfra, sier Åge Chr. Jacobsen til BT. Han advarer mot å tro at Bergen kommune får så mye mer i belønningsmidler til kollektivtrafikken i 2005 enn i 2004.

— Da bør kommunen innføre en mer restriktiv parkeringspolitikk. Nå skjer det motsatte, og det er Arbeiderpartiet med på, sier Jacobsen.