— Det ble for mye fokusering rundt hovedpastoren. Det er ikke det Bibelen omtaler, sier Voll.

Allerede i 1993 meldte evangelisten seg inn i Levende Ord sammen med konen. Etter fire år på bibelskole i Sverige var de fulle av pågangsmot og klare til å gjøre en innsats i Bergen. Førsteinntrykket av den nye menigheten var svært godt.

— Fokuset deres var kjempebra. De ville evangelisere og nå ut til andre. Menigheten drev også arbeid blant rusmisbrukere. Vi syntes det var veldig flott å være med på, forteller Voll.

Lite tillit

I begynnelsen tenkte verken han eller konen på at lederskapet i menigheten fungerte dårlig. Voll var engasjert som leder for en bibelgruppe og hadde ansvar for flere av menighetens utposter. Etter hvert opplevde han likevel at det ble vanskeligere å gjennomføre det han følte han hadde kall til å utføre.

— Når vi kom og la frem tanker og ideer for ledelsen, opplevde vi at de stilte spørsmål ved motivene våre. De lurte på om vi prøvde å bygge opp vår egen plattform utenfor menigheten. Vi fikk ansvar, men de torde ikke å slippe oss og stole på at vi virkelig klarte det vi skulle gjøre, sier Voll.

Som eksempel nevner evangelisten en episode fra Nord-Norge. Voll hadde gode kontakter i Harstad og ønsket å ha en møtekampanje i byen. Full av pågangsmot ordnet han med lokaler og snakket med folk i byen. Alt var lagt til rette. Men da Enevald Flåten og de andre lederne i Levende Ord fikk vite hva han planla, reagerte de negativt.

— De mente jeg dro ressurser ut av menighetene i Harstad og ikke burde drive med slike ting uten å snakke med dem først. Derfor ble det ingenting av den planlagte møteaksjonen, forteller Voll.

- Må bli mer ydmyk

Han er ikke overrasket over uroen i menigheten den siste tiden og mener mye av årsaken er den hierarkiske strukturen i Levende Ord.

— Jeg mener det er feil når menigheten blir så fokusert på en bestemt person. Det er bedre med en flatere struktur, sier Voll.

— Det vi brenner for er jo å nå ut til flest mulig med evangeliet, legger han til.

Han anbefaler Enevald Flåten å bli flinkere til å lytte til menigheten.

— Pastoren burde slippe flere frem i stedet for å holde dem tilbake. Han bør være mer åpen for innspill fra menigheten i stedet for å gå til andre pastorer. Enhver leder i en slik posisjon bør være ydmyk, sier Voll.

Angrer ikke

Ekteparet var hele tiden i dialog med ledelsen om det de syntes var vanskelig, men fikk ikke oppbacking og gjennomslag. Like etter nyttår valgte de å gå ut av menigheten sammen med sine fire barn. Det har de ikke angret på.

— Vi gjorde det riktige. Det har vi fått bekreftet i ettertid. Tiden i Levende Ord var over for oss, sier Voll.

Evangelisten understreker at han ikke har et dårlig forhold til Levende Ord, selv om han valgte å forlate menigheten.

— Jeg ønsker virkelig at det skal gå dem godt og at de lykkes i omorganiseringen de er inne i. De har gjort mye bra, og det kan de fortsatt gjøre hvis de klarer å endre fokuset litt, sier Voll.

Enevald Flåten er sykmeldt og ønsket i går kveld ikke å uttale seg til BT.

RUNE NIELSEN