— Vi svever nesten oppunder skyene, forteller korpsleder Heidi Myksvoll Alvsåker.

Siden det gamle bygget ble revet for to år siden har aktivitetene i Frelsesarmeen Ladegården korps i Bergen blitt flyttet til ulike steder i byen. I årevis har de leid lokaler blant annet av Centralkirken, men på lørdag er de igjen samlet under samme tak. Korpslederne gleder seg veldig.

— Det er veldig bra å endelig få noe som er permanent. Når vi er samlet er det også bli lettere dra veksel på hverandres erfaringer, tror en glad leder Sverre Petter Alvsåker.

Fordelt over fire etasjer skal bygget romme ungdomsaktiviteter, slumstasjon, kontorer og en møtesal på 145 kvadratmeter. Her er det plass til mange ulike aktiviteter, og mange mennesker.

Utvider slumstasjonen

Korpslederne beskriver livet i det gamle bygget som ble revet for to år siden. Det var ifølge dem både soppbefengt, trangt og upraktisk.

— Det nye senteret utnytter tomten bedre, forteller Sverre Petter.

Han synes også det er spennende at slumstasjonen flytter inn under det nye senterets vinger. I dag befinner det seg et stykke lenger opp i gaten.

Heidi Alvsåker jobber på slumstasjonen, og hun tror terskelen for å ta en tur innom bokstavelig talt blir lavere for mange når de flytter inn i det nye senteret.

— Tunge trapper i dagens lokaler har gjort stasjonen utilgjengelig for mange, særlig eldre. I det nye senteret ligger alt på ett plan, sier korpslederen.

I forbindelse med flyttingen planlegger de også å utvide åpningstidene. Den nye slumstasjonen vil holde åpent hver tirsdag til fredag.