Konferansen arrangeres i år av det nyetablerte Åsane Kulturråd i samarbeid med Folkeakademiet i Åsane, og går av stabelen lørdag 25. oktober kl. 10.00 i Storsalen i kulturhuset på Åsane storsenter .

Tema for årets konferanse er kultur og næring. Arrangørene ønsker å fokusere på samspillet mellom kultur, næringsliv, frivillig lokalt engasjement og det offentlige.

Rådgiver Rune Håndlykken vil holde hovedforedraget. Håndlykken er vel den personen i landet som de siste årene har jobbet mest med planlegging og realisering av kulturbygg og er godt kjent med utfordringene i Åsane som rådgiver for programprosessen som Kulturhuskomiteen gjennomførte 2006 – 2007.

Han har stor erfaring og kompetanse på feltet. Håndlykken vil vise eksempler fra andre steder og gi innspill til hvordan kommunen nå bør satse på samspill og partnerskap for å realisere kulturhusprosjektet i Åsane.

Foruten Håndlykken blir det innledninger fra Øyvor Johnson, seksjonsleder for kultur i Bergen kommune , Allan Sønderbæk fra Steen&Strøm, Gyda Strømmen som er arealplanlegger i Bergen kommune og leder av Åsane Kulturråd, Roald Heggernes.

Møteleder blir Jan Reidar Rasmussen, tidligere kultursjef i Åsane.

Alle som er opptatt av bydelens fremtid og at vi gjennom samarbeid skal klare å skape et levende og trivelig Åsane bydelssentrum, oppfordres av arrangørene til å delta på konferansen.

Det er fri entré og påmelding foregår til Arna og Åsane kulturkontor snarest, men senest innen 22. oktober!

Rune Håndlykken.
Privat