• Så langt jeg kan se var vår operasjon vellykket. Gisselet slapp fra hendelsen uten fysiske skader, sier visepolitimester Bernt Adler Solberg.

Han betegner dramaet på Landås som en ekstremt vanskelig oppgave for politiet.

— Det var meget vanskelig å vurdere hvor stor fare gisselet befant seg i. I ettertid viste det seg at det var en klok avgjørelse å vente med å aksjonere, men det er klart at man løp en betydelig risiko.

— Hadde det vært tryggere å aksjonere på et tidligere tidspunkt?

— Politiet skal ikke bruke våpen før alle andre virkemidler er forsøkt. Å skyte er absolutt siste virkemiddel.

Solberg sier at politiet har hatt en grundig evaluering av gisselaksjonen, men ønsker ikke å gå i detalj om denne.

— Alle som var involvert kom med innspill. Vi har drøftet en rekke momenter, men dette er internt anliggende.

— Er det riktig at flere av de involverte har vært kritisk til operasjonen?

— Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Solberg.