— Men jeg har liten tro på at denne kvinnen kan ha blitt forgiftet gjennom sjampo eller såpe. Det må helst skje gjennom fordøyelsen, sier kjemiprofessor Einar Sletten ved Universitetet i Bergen.

— Men dersom giften er blitt tilført hennes tannkrem, er det veldig aktuelt. Da er sjansen stor for at giften tas opp i kroppen, legger han til.

Tilfellene han kjenner til beskriver mest forgiftning gjennom mat eller drikke. Giften er vanskelig å oppdage fordi den avgir verken smak eller lukt.

— Spørsmålet er om det virkelig er arsenikk det her er snakk om. Mange blander det sammen med grunnstoffet Arsen. En viktig forskjell er at Arsen er vesentlig mindre giftig og bare dødelig i svært store mengder. Symptomene er stort sett de samme, og passer godt til det som kvinnen beskriver, sier Sletten.

Sletten tror kvinnen har gode muligheter til å bli frisk, dersom kilden til gifttilførselen nå er stoppet. Nedbrytningstiden varierer veldig både ut ifra hvor store mengder av giften som er tilført kroppen, og fra person til person.