Byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, er enig i at det kan være vanskelig å finne en leilighet til den prisen sosialkontoret opererer med.

— Det er en reell utfordring å finne en bolig som svarer til satsene, sier Iversen.

— Over 500 står på listen over personer og familier som virkelig trenger et sted å bo, og mange kan måtte vente i over to år. Hva gjør dere med dette?

— Vi ønsker å forbedre situasjonen, men det er ikke gjort over natten. Og vi sliter i dag mest med å finne boliger til familier, så det er dessverre de som må vente lengst på bolig gjennom kommunen. Men vi håper å få bygd flere boliger, og vil også fortsette å prioritere barnefamilier.

— Har staten gjort nok?

— Nei, staten må mer på banen. De siste årene har vi fått mindre fra staten til disse formålene, og vi har lagt inn flere kommunale kroner for å opprettholde tilbudet. Bergen kommune tar nå en større andel av utgiftene enn vi gjorde før, og vi ønsker mer øremerkede midler fra regjeringen for å investere i nye boliger.

— Men hva med dem som står uten bolig i dag?

— Vi har noen boliger disponible i akutte saker, men det er ingen lett sak å løse, sier Iversen.