– Hvorfor det?

– Fordi jeg ser på det som en utfordrende lederjobb. Den viktigste oppgaven er å tilrettelegge for at kirken i Bergen kan vokse og få gode vilkår, sier Skjælaaen.

Prest og politiker Rune Skjælaaen er stortingsrepresentant og parlamentarisk leder i Senterpartiet. Av yrke er han prest, og han har blant annet virket som sykehusprest.

– Jeg kjenner godt kirken fra prestesiden. Jobben som kirkeverge blir mer av administrativ karakter, men ikke mindre spennende for det, sier Skjælaaen.

Stort ansvar – Det dreier seg om et stort ansvarsområde med 340 ansatte og et budsjett på 200 millioner, der det gjelder å bruke ressursene riktig og sørge for godt samarbeid mellom kommune og stat, som deler på utgifter og oppgaver innen kirken, mener han.

– De største utfordringene vil komme på områdene bemanning og kirkebygg, sier Skjælaaen, som mener han har gode kvalifikasjoner for å påta seg jobben.

Skjælaaen varslet i fjor sin avgang som politiker etter åtte år på Stortinget.

Dersom Sp-politikeren skulle få jobben sim kirkeverge i Bergen, blir han i så fall kollega med en annen kjent eks-politiker. Tidligere kulturminister Valgerd Svarstad Haugland er nemlig kirkeverge i Oslo.

Også bystyrerepresentant Jan Sverre Stray (KrF) har søkt stillingen, viser søkerlisten som ble offentliggjort i dag.

Bergen Kirkelige Fellesråd planlegger å ansette ny kirkeverge på sitt møte 1.april. Kirkevergen er økonomisk ansvarlig for all kirkelig virksomhet i kommunen, deriblant å ivareta kirkegårder, kirkebygg og kontorer. Budsjettet er på rundt 130 millioner kroner.

Her er søkerlisten. En person ønsker ikke navnet sitt offentliggjort.

1 Helge Taranrød stiftsdirektør Mann 48 5096 BERGEN

2 Glenn Holm driftsleder Mann 56 2315 HAMAR

3 Haakon Georg Grung Moe økonomi— og administrasjonsleder Mann 45 5152 BØNES

4 Jan Sverre Stray seniorrådgiver Mann 54 5119 ULSET

5 ***** ***** Mann ** ***** *****

6 Nina Helen Vik Håvåg avdelingsleder Kvinne 39 5227 NESTTUN

7 Ove-Christian Fredriksen økonomi- og eiendomssjef Mann 37 5108 HORDVIK

8 Rune Johan Skjælaaen stortingsrepresentant/parlamentarisk leder Mann 55 5089 BERGEN

9 Øyvind Hauken rådmann Mann 49 9991 BÅTSFJORD

Antall søkere : 9

Antall søkere uten offentlig navn

SØKER: Rune Skjælaaen vil tilbake i tjeneste for Kirken.
HÅVARD BJELLAND (ARKIV)