Den tidligere byrådslederen lurer på om det nye byrådet ikke forstår hvilken by man er valgt til politisk lederskap for.

— Jeg har sett at Høyre lenge har villet avvikle byantikvarkontoret, men jeg trodde likevel ikke at de skulle lansere et slikt forslag. Hvordan de skal kutte tre millioner i byantikvarens budsjett skjønner jeg rett og slett ikke. Det paradoksale i dette er at komiteen på sitt neste møte skal behandle saken om å få overført myndigheten for kulturminnevernet fra fylkeskonservatoren fra 1. januar. At byrådsavdelingen for byutvikling totalt må kutte 42 millioner kroner, finner jeg også alarmerende. Her er det tydelig at denne avdelingen må ta en langt større andel enn mange andre.

Global forpliktelse

— Hvor viktig er byantikvarkontoret?

— Bergen står på Unescos liste over steder som det er verdt å ta ansvar for på vegne av hele verden. Dette gir oss en global forpliktelse, og disse ordene har et reelt innhold. Vi har et unikt bysentrum, ulikt alle andre byers, derfor påhviler det oss et særlig ansvar for å ta vare på byen for fremtidige generasjoner. Dette legger også tydelige føringer på en politisk ledelse i Bergen. Her mistenker jeg byrådet for å tenke veldig, veldig kortsiktig. Jeg er fryktelig bekymret og syns de viser at de overhodet ikke forstår hva dette innebærer. Utrolig trist er det at man lager et slikt provoserende forslag, for det er ingen grunn til å tro at de ikke får Fremskrittspartiets støtte til dette.

- Lar tilfeldighetene råde

— Her er det ikke bare snakk om ti prosent, men kjempestore nedskjæringer. Dette rammer også planbehandling, noe som går ut over offentlige planer - kommuneplanlegging, kanskje Bergensprogrammet som også dreier seg om hvordan vi skal overlate byen til kommende generasjoner. Vi kan risikere at man lar tilfeldighetene råde med hensyn til planleggingen av Bergen, og det er i tilfelle en ulykke for byen vår.

— Hva har du å foreslå som alternativ?

— Vi har lagt frem et budsjettforslag. Riktig nok har det nye byrådet trukket ned om lag 150 millioner mer enn oss. Men byantikvaren ville jeg aldri tatt, det blir helt feil. Vi har analysert hvor vi bruker mange penger i forhold til andre kommuner, og da peker omsorgssektoren seg ut. Der var mitt byråd tøffere enn det nye - selv om den ferske budsjettinnstillingen slett ikke har noen sosial profil.

— Vil du skjerme byantikvaren og kulturminnevernet helt?

— Det kan godt hende vi må ta noe. Ap kommer til å ta utgangspunkt i vårt alternative budsjett, så får vi se. Men jeg tror ikke det er mulig å gjennomføre det byrådet nå legger opp til.

BEKYMRET: Anne-Grete Strøm-Erichsen.