• Det må være spesielle grunner som skal unnta en lege for taushetsplikten, sier generalsekretær Terje Vigen i Den norske lægeforening.

Med vedtaket om å føre «Forsvarets helseregister» inn i helseregisterloven, vil alle som har vært, eller er tilknyttet Forsvaret, kunne bli registrert med medisinske opplysninger og identifiseres uten at de selv vet om det. Og leger kan bli pålagt å oppgi opplysninger.

— Begrunnelsene i dette lovforslaget er ikke gode nok til å begrense personvernet på en slik måte, sier Vigen.

Han håper taushetsplikten fortsatt vil være et bærende prinsipp i innen norsk helsevesen.

— Taushetsplikten skal beskytte pasientene, og er grunnlaget for et tillitsfullt forhold mellom pasient og lege. Pasientene skal kunne være trygge på at deres personvern blir ivaretatt. Jeg kan ikke se at den faglige begrunnelse i dette tilfellet er god nok for å bryte legenes taushetsplikt, sier Vigen.