• Etter min mening har her skjedd en del ting som ikke skulle skje. Dette er en trist sak

Det sier kommunaldirektør for oppvekst i Bergen kommune, Anne-Marit Presterud.

— Vi beklager på vegne av kommunen det som har skjedd.

Presterud mener at denne typen avstraffelser ikke er noe som brukes ofte i bergensskolen.

— Hva vil dere gjøre for at det ikke skal skje igjen?

— Vi har både muntlig og skriftlig kontakt med skolen. Her handler det om å arbeide med holdninger.

Av PPT-rapporten fremgår det at de involverte lærerne har unnlatt å møte til faglig veiledning hos PPT for å lære seg andre og bedre måter å takle undervisningssituasjonen på.

— Hvordan reagerer kommunen på at de ansatte opptrer slik?

— Det er en sak mellom arbeidsgiver og person. Men det er klart at her er det dialog, for å si det slik.