• Ulykken er en tragedie, først og fremst for de to i flyet og de pårørende, men også for miljøet, sier Roger Holm, leder i mikroflyseksjonen i Norsk Aero Klubb.

Han kjente ikke de to personene i flyet, men er likevel påvirket av ulykken og føler med de pårørende og mannen som er hardt skadet.

— Vi i miljøet tar dette veldig hardt. Det er fryktelig at en person er død, og jeg håper virkelig at det går bra med han som er skadet, sier Holm.

Han sier at mikroflymiljøet bare har hatt en dødsulykke i Norge tidligere, og at det er lenge siden sist det skjedde noe alvorlig med mikrofly her i landet.

— Det var en del ulykker på 80-tallet da dette var et nytt og pilotene drev og prøvde seg frem. Men de siste årene har vi hatt veldig fokus på sikkerhet, og ulykkene har vært få, sier seksjonslederen.

Mikrofly er Norges letteste flytype, og brukes ikke til annet en fritidsaktivitet.

— Dette skal jo bare være morsomt for flyentusiaster, rekreasjon. Derfor gjør vi veldig mye for at ulykker ikke skal skje. Medlemmene våre må stadig vekk gå gjennom sikkerhetsøvelser, sier Holm.

Han vil ikke spekulere i hva som kan være årsaken til ulykken før Tor Berg fra mikroflyseksjonens havarikommisjon har undersøkt flyet og åstedet.

— Hvis det er snakk om teknisk svikt, finner han ut av det. Berg kan alt om denne flytypen. Når han og politiet har kommet frem til en konklusjon, får vi se hva vi kan lære av ulykken, sier Holm.