Utekontakten i Bergen er et kommunalt tilbud i Bergen som driver oppsøkende arbeid blantutsatte personer i aldergruppen 13 til 23 år.

I lokaler like ved siden av Bergen Storsenter, kan ungdom som ønsker hjelp til å takle rusproblemer komme uten timeavtale.

Avdelingsleder Joachim Bjerkvik synes historien om den unge kvinnen som døde i arresten, er trist.

— Det er jo bare en tragedie. For de pårørende må dette være ufattelig tungt, sier han.

Økende behov

Lederen ser stadig flere som har behov både for både rusbehandling og behandling for psykiske lidelser - og helst samtidig.

— Vi ser flere unge med dobbeldiagnoseproblematikk nå enn før. Dette er ingen enkel pasientgruppe. Terskelen for å få egnet behandling i psykiatriske institusjoner er ofte for høy.

— Feltarbeiderne våre avdekker hjelpebehov og videreformidler personer til relevante hjelpeinstanser. Vi ser at flere av disse burde fått psykiatrisk hjelp, sier han.

Bjerkvik mener fyllearresten er et lite egnet sted for unge rusmisbrukere, og at terskelen må senkes å få behandling andre steder.

— Arresten er ikke et medisinsk tilbud, sier han.

- Skulle ikke ha skjedd

Helsebyråd Hilde Onarheim (H) er rystet over den tragiske hendelsen.

— Det er en forferdelig hendelse at et så ungt menneske dør i arresten. Dette er et liv som ikke skulle gått tapt, sier hun.

Onarheim er ansvarlig for Legevakten i Bergen. Hun venter nå på rapporten som gjennomgår rutinene ved Rusakutten og Legevakten.

— Vi vil gå gjennom hva man kunne gjort annerledes. Når slike ting skjer, bør man det.

- Vi har en vei å gå

Onarheim er enig med Bjerkvik i at fyllearresten ikke er et egnet sted for unge som er ruset.

— I gamle dager kunne det være et greit sted å sove ut alkoholrusen. Men i dag er bildet mer komplisert. Med sammensatte rusmidler innabords, er det ikke bare å legge noen i fyllearrresten. Vi må nok ha et utvidet tilbud, sier hun.

Hun innrømmer at køene for å få behandling ved psykiatrisk institusjoner er for lang. Ventetiden er måneder, selv om man trenger hjelpen der og da.

— Vi har en vei å gå for å bygge opp flere tilbud for unge rusavhengige, vedgår hun.