-Vi vet jo at arbeidsplasser ikke akkurat flyter omkring. Det er en tragedie for de som vil miste jobben. Det vil bli svært vanskelig for de overtallige å finne seg en ny jobb nær der de bor, sier Daniel Nedrelid, klubbleder for Negotia i Fjord1 Fylkesbaatane.

Onsdag ble de ansatte i administrasjonen i Fjord1 orientert om situasjonen. De fikk vite at det er bestemt å kutte 32 administrative stillinger i Fjord1.

Stor usikkerhet

-Hvordan er stemningen hos dere nå?

-Det er selvfølgelig en trykket stemning. Når vi får melding om at så mange skal vekk så er det logisk at usikkerheten brer seg. Det er ingen som har fått vite hvem som blir overtallig. Mandag skal ledelsen gi beskjed om hvilke stillinger som skal bestå.

-Det helt forferdelig, sier Werner Hauptmann, klubbleder for Handel og kontor i Fjord1 Fylkesbaatane.

-For høye utgifter

Fjord 1 har i dag 220 ansatte i administrasjonen. Når kuttprosessen er over skal det bare være 178 igjen.

-Vi har kommet frem til at vi har for høye administrasjonskostnader i forhold til konkurrenter og hva vi kan tillate oss, sier konsernsjef i Fjord1, Leif Øverland.

Innen 2011 er målet å redusere administrasjonsutgiftene med tretti millioner i forhold til 2009-tall.

-Hva tenker du om kutte tretti stillinger?

-Det er knalltøft og det merkes på miljøet og kroppet min. Jeg liker bedre jevnlig effektivisering, men hvis vi ikke tar tak i dette nå, vil vi få store problemer. Vi håper å få til frivillige ordninger med blant annet omstillingspakker. Dessuten trenger vi folk på sjø og til buss, sier Øverland.

Fjord 1 består av fire busselskaper, to sjøselskaper og konsernadministrasjon. Ingen av kontorene vil bli lagt ned, men enkelte oppgaver vil bli samlokalisert.

— For eksempel lønn, det vil vi bare gjøre ett sted, sier Øverland.

100 millioner i overskudd i fjor

Fjord1 tjener fortsatt gode penger. I fjor gikk selskapet med snaue 100 millioner i overskudd før skatt.

-Vi er ikke en krisebedrift, men administrasjonskostnadene har økt mer enn inntektene fra 2007 til 2009, sier Øverland. Hvis bedriften ikke kutter kostnader, frykter Øverland tap i kommende anbudsrunder.

-Vi har forutsatt i en del anbud vi har vunnet at vi har lavere administrasjonskostnader enn det vi faktisk har. Vi har lyst til å være med i kommende anbudskonkurranser og da kan vi ikke være dyrere enn konkurrentene.

Mandag vil ledelsen legge frem en oversikt over hvilke stillinger som vil bestå. Fagforeningene har gitt opp å redde de tretti stillingene.

-Vår oppgave nå blir å bistå de som trenger hjelp, sier Nedrelid.

Fjord1