— Det eneste KrF har oppnådd er å redde fylkeskommunen. Men vi har ikke fått noen nye oppgaver. Dette er et tomt skjelett. Høyre har vunnet i regjeringen, sier Nyborg.

Lekset opp for Bondevik

Nyborg brukte ettermiddagen på å liste opp for statsminister Kjell Magne Bondevik hva hun mente om forslaget. Han hadde innkalt KrF-politikere i fylkene til en telefonkonferanse for å forklare regjeringens overraskende kuvending.

— Dette er ikke KrF-politikk. Regjeringens politikk bryter med partiprogrammet. Jeg håper våre folk på Stortinget vil stoppe dette, sier hun.

I går ettermiddag la kommunalminister Erna Solberg frem forslaget om la kommunene overta store deler av oppgavene til fylkesmannens landbruks- og miljøavdeling. I fjor vedtok Stortinget å overføre disse oppgavene til fylkeskommunen.

Unaturlig

— Vi har sortert oppgavene disse to avdelingene utfører. De som krever lokalpolitiske skjønn har vi overlatt til primærkommunene. Oppgavene som da var igjen, var av så nasjonal karakter og med så lite handlingsrom at det var unaturlig å overlate de til fylkeskommunene, sier kommunalminister Erna Solberg til Bergens Tidende.

Hun mener regjeringen på denne måten rendyrker rollene. Det blir mindre dobbeltbyråkrati, og fylkeskommunens politiske organer overprøver ikke det politiske skjønnet som utøves i primærkommunene.

Styrking av statsmakten

Fylkesordfører Gisle Handeland er meget skuffet.

— Det som ligger i dette er en torpederingen av et regionalt folkestyre. Det innebærer styrking av statsmakten, og en rendyrking av en embetsstyrt regional statsforvaltning.

Dette avviser kommunalministeren.

— Vi foreslå en av de største flyttingene av statlig makt til primærkommunene noen gang. Hvordan han skal kunne kalle dette en styrking av statsforvaltningen, er meg komplett ubegripelig, sier hun.