— Ved å kutte i sosialhjelpen tar byrådet fra dem som hele bystyret mener har altfor lite. Nå reduseres satsene med 600 kroner måneden. Folk kan ikke leve på dette, sier Frps Liv Røssland.

Om forslaget om å legge ned sykehjemsplasser og aldershjem, uttaler opposisjonen:

— Det er en tragedie om dette gjennomføres i en situasjon med lange sykehjemskøer. Vi har ikke en sykehjemsplass å miste, sier Røssland.

— Høyre aksepterer selvsagt ikke nedleggelser av aldershjem med 250 mennesker i sykehjemskø og avvikling av 34 plasser ved Røde Kors sykehjem, sier Monika Mæland.

Frp og Høyre vil ha konkurranseutsetting.

— I forslaget fra byrådet er det ingen vilje til å se om konkurranseutsetting kan være besparende. De er heller ikke villige til å se om noen av de verdiene Bergen sitter på kan gis en bedre forvaltning.

— Vi vil ikke kutte innen skole, helse og eldre, før alle virkemidler er brukt i forhold til kutt i byråkrati og bruk av anbud og forenklinger, sier Mæland.

Budsjettpartner Ragnhild Hedemann fra SV kritiserer byrådet for ikke å ha diskutert kuttpakken med SV og Venstre før den ble lagt frem.

— De fremmer forlag i en rekke saker det ikke er flertall for i bystyret. Det gjelder frys i barnehagesatsene, flere barn i barnehagene og nedleggelse av aldershjem. Dersom de tror dette inviterer til samarbeid med oss, sier jeg: «Ryk og reis.»

SV vil ha hjelp fra staten.

— Det er ingen løsning å prøve å komme seg ned på null i underskudd før Bergen er tildelt en rettmessig andel av de statlige overføringene. Vi kan ikke være med på å ødelegge kommunale tjenestetilbud ved å bygge dem ytterligere ned. Det går ikke, sier Hedemann.

VIL HA BYRÅKRATI-KUTT: - Vi vil ikke kutte innen skole, helse og eldre, før alle virkemidler er brukt i forhold til kutt i byråkrati og bruk av anbud og forenklinger, sier Monika Mæland

(H).

NEI TIL SYKEHJEMSKUTT: - Vi har ikke en sykehjemsplass å miste, sier Liv Røssland (Frp).

«RYK OG REIS»: - Dersom byrådet tror kuttene innen barnehager og aldershjem inviterer til samarbeid med oss, sier jeg «ryk og reis», kommenterer budsjettpartner Ragnhild Hedemann (SV).