• Tallene er tatt ut av sin sammenheng. En slik liste sier ingenting. Mange av disse sakene er enten så bagatellmessig eller så gamle at de ikke får innvirkning på arbeidsforholdet.

Det sier Simon Simonnæs, en av eierne, gründerne og tidligere styreleder i Bergen Vaktvesen, til Bergens Tidende.

BT viser ham en liste som viser hvem som er dømt, har fått bot eller enten er eller har vært etterforsket.

— Hvorfor er det så mange på listen?

— Tallene er tatt ut av sin sammenheng. En kan være dømt for veldig mye smått. Når politiet ser på vandel, fokuserer de på vold, narkotika og heleri. Noe av dette er nok mer eller mindre graverende forhold, men hvor lenge siden forholdene skjedde er også viktig. Dørvakter blir ofte anmeldt for bagateller. Det har vært en eksplosjonsartet utvikling i antall anmeldelser de siste årene, sier han.

- Knepet i armen

— Jeg kjenner til en del av disse sakene, og ofte ligger de veldig langt tilbake. Du må gå inn og se hva som skjedde. Hvis en dom er veldig gammel, hva sier det egentlig om hvordan en person er i dag? Og alle er godkjent av politiet. Av dem som ikke har dommer: En er anmeldt to ganger, der den ene er for å ha knepet en i armen. Begge sakene ble henlagt.

— En av de ansatte har tre dommer?

— Han er godkjent som ordensvakt av politiet, og vi får bare applaus fra kundene. Da ville det være merkelig om vi skulle ta ham for dette. Dessuten har han ikke hatt noe med politiet å gjøre siden han ble myndig. Mange av personene kan ha fått dommene sine før eller etter at de jobbet i Bergen Vaktvesen. En av dem, N.N. (mann med fire dommer. red.anm.), var ansatt i bare 14 dager, sier Simonnæs. Ifølge arbeidstakerregisteret var denne mannen registrert som ansatt i Bergen Vaktvesen i fem måneder i 1998.

- Egentlig ikke overrasket

— En fikk en dom på 120 dager fengsel for vold i år, men jobber fortsatt for dere. Hvorfor?

— Jeg visste ikke at han har fått en dom. Det er ingen automatikk i at jeg får vite om disse sakene.

— Her er mange voldsdommer?

— Det er godt mulig. Men de ligger så langt tilbake i tid og er så bagatellmessig at de ikke får noe innvirkning på arbeidsforholdet. Og så må man se på hva som egentlig skjedde. For å bli dørvakt må du ha en skriftlig prøve og en godkjennelse fra politiet. Det er de som vurderer vandelen, og avgjør om personene blir godkjent som ordensvakter. Når politiet gir grønt lys, skulle vi satt oss over det? Er det greit for politiet, er det selvsagt greit for oss også. Dessuten har flere av dem som står oppført som ansatt her, sluttet, sier han og peker ut fem personer på listen.

— Er du overrasket over antallet?

— For å være helt ærlig, så... Nei, jeg er egentlig ikke overrasket. Det meste visste jeg om.

- Kravene er skjerpet

— Er det visse typer mennesker som trekkes til dette yrket?

— Nei, de er på vei vekk. Den typiske dørvaktrollen er endret. Etter hvert som rammebetingelsene for utesteder er skjerpet, er kravet til staben skjerpet. Dagens dørvakt har en mye mer kompleks rolle, med stor vekt på kundeservice, førstehjelp, brannsikkerhet, etc.

— Hva sier dette om Bergen Vaktvesen sin rekrutteringspolitikk?

— Jeg tror at hvis du har en normal ungdom så skal det godt gjøres å komme seg gjennom livet uten å havne i klammeri med offentlige myndigheter. Takker du ja til å være dørvakt så er du utsatt. De må tåle en del stress og tøffe ting. Personer som tiltrekkes av dette er gjerne dem som har opplevd litt i livet, og kanskje dem som blir tiltrukket av fare, sier Simonnæs, og legger til:

— Det vi har mulighet til å se er hva de gjør mens de er på jobb. Hva de gjør på fritiden raker i utgangspunktet ikke oss. Men om det kommer oss for øre, vil vi vurdere forholdet. Vi har ikke tilgang til like omfattende informasjon som for eksempel politiet og BT.

— Hvordan rekrutterte dere? Hva har dere lagt vekt på?

— Vi har forsøkt å holde en dialog med oppdragsgiver om hvilke dørvakter som passer inn. Viktig er kunnskap om førstehjelp, om de er ferdig med førstegangstjenesten, om de har sertifikat, vandel og selvsagt førsteinntrykk på intervju.

— Er det viktig å være kraftig?

— Nei. Det meste foregår på det mentale plan. Om en dørvakt blir usikker, merker kunden det og blir mer aggressiv. Det er mye viktigere å kunne holde hodet kaldt.

Simon Simonnæs, Bergen Vaktvesen