— Det er en skandale at hun ikke har fått politisk asyl, sier hun. Valle mener at denne saken illustrerer hvordan kvinner blir diskriminert når de søker asyl i vestlige land.- Når hennes redaktør fikk politisk asyl i Tyskland, burde det være innlysende at Jafari, som har vært hans sekretær, også har samme rett i Norge, mener hun.Valle har flere ganger tatt opp situasjonen for kvinner som blir flyktninger på kjønnsbasert grunnlag. Hun og flere norske kvinneorganisasjoner mener at praktiseringen av utlendingsloven gjør at disse kvinnene har vanskelig for å bli trodd. Onsdag svarte kommunalminister Sylvia Brustad Valle i Spørretimen. Brustad understreket at også hun er svært opptatt av kjønnsperspektivet Derfor vil hun gjennomgå regelverket på nytt.- Det gir håp for at saker som Jafaris kan få ny behandling, sier Valle. Hun legger til at hun ikke vil gi seg før hun har presset frem at kjønnsbasert forfølgelse skal bli asylgrunn.