For halvannen uken siden konkluderte Fylkesmannen i Sogn og Fjordane med at Ikea-utbyggingen på Nyborg er i samsvar med kommunedelplanen og fylkesplanen. Det har vært stor motstand mot plasseringen av varehuset og Naturvernforbundet varslet umiddelbart at de ville anke saken videre til Miljøverndepartementet. Begrunnelsen er at et attraktivt naturområde går tapt.

**Les også:

Ikea får bygge gigantbutikk |

Naboopprør mot Ikea |

Ikea-byggingen er stanset**

Kommunikasjonsrådgiver i Ikea, Håvard Løkke, sa til bt.no at «Ikea vil starte byggingen når det er gjort et endelig vedtak, og avventer til Miljøverndepartementet har behandlet en eventuell anke».

Lokalbefolkningen tok derfor straks affære da de oppdaget gravemaskinene på Nyborg i går formiddag. Det resulterte i at Fylkesmannen stanset byggingen noen timer senere. Det er grunneier Trond Mellingen glad for.

– Ikea kan ikke bare ture frem mens vi har klaget, jeg trodde de var mer profesjonelle. Når de sa de skulle vente, så forventer jeg det. Hva er vitsen med en klagemulighet hvis hele området allerede er rasert?

— Mangel på respekt

Kari Blindheim, som har vokst opp i området, sier dagens graving er et løftebrudd fra Ikea.

– De sa de ville avvente, men så bygger de likevel. Jeg er sjokkert.

– Jeg finner ikke ord for hvor forferdelig dette er. Det vitner om fullstendig mangel på respekt for demokratiske spilleregler. Jeg tolker det slik at verken kommunen eller Ikea respekterer klageretten. Det er en skandale.

Ikea avviser at de har brutt løfter, og ville ikke gjort noe annerledes.

– Dette tror jeg bygger på en misforståelse. Faktum er at vi avventet et vedtak om midlertidig igangsettelse fra Bergen kommune. Det har vært vår intensjon å starte byggingen når vi fikk den, sier kommunikasjonsrådgiver Christen Røhnebæk i Ikea.

Han ser ingen grunn til at selskapet burde ventet til den kontroversielle saken var ferdigbehandlet.

– Det er kutyme i byggebransjen at man bygger når man får tillatelse.

Angrer ikke

– Nå har dere blitt stoppet av Fylkesmannen. Burde dere gjort noe annerledes?

– Vi er overrasket over vedtaket fra Fylkesmannen, hvor han går imot sitt eget vedtak. Vi ser ikke hva vi kunne gjort annerledes. Når Bergen kommune gir oss tillatelse, er det riktig av oss å bygge.

– Dere har ertet på dere lokalbefolkningen ytterligere ved å starte byggingen før klagefristen har gått ut. Ønsker dere ikke god dialog med dem?

– Det er absolutt vårt ønske. Nettopp derfor har vi gjort tilpasninger for cirka 100 milioner kroner i miljøtiltak. Med trafikkryss investerer vi en kvart milliard kroner i infrastruktur og rekreasjon. Vi synes det er fantastisk med motstand, ellers hadde ikke varehuset blitt så miljøtilpasset. Men samtidig forholder vi oss til de tillatelser som er gitt fra kommune og fylkesmann.

– Men det er Miljøverndepartementet som avgjør. Har dere ikke respekt for klageretten?

– Vi har selvfølgelig respekt for demokratiske spilleregler, men vi kan ikke la være å forholde oss til kommunen.

– Kan vi stole på at maskinene nå blir stående i ro?

– Vi har alltid sagt at vi avventet igangsettelsestillatelsen, og den fikk vi. Når den er blitt stoppet, stopper vi. Vi følger selvfølgelig norsk lov.

Ikea håper at anken blir behandlet så fort som mulig, og at departementet vil mene det samme som kommune og fylkesmann, nemlig at byggingen er i henhold til reguleringsplanen.

Si din meing om Ikea-utbyggingen her.