– Her må byrådet se om det har vært en negativ utvikling, sier Oddny Miljeteig (SV).

Som leder for bystyrets helse— og sosialkomité reagerer hun på eksemplene på rutinesvikt i hjemmesykepleien.

– Dette er jo skjebnesvangert. Det forundrer meg at byrådets årsrapport ikke sier noe om dette, når det er så alvorlig at Fylkeslegen nok vil kjenne sin besøkelsestid.

Miljeteig trekker også frem klagene på dårlig oppfølging av rusmiddelbrukere, som hun mener byråd Meyer må gjøre rede for. Dessuten sukker hun høyt over boligkøen blant utviklingshemmede.

– Det er en skamplett for Bergen. Nesten like mange står i kø som i 1994, vi er suverent verst i landet.