– Jeg ønsker ikke å fremstå som noen seierherre. Dette er blitt en såpass prinsipiell sak at det angår hele rettssystemet. Derfor vil jeg heller kalle det en seier for rettssikkerheten, sier Thune.

Overrasket over politiet

Ola Thune ble hyret av advokat Odd A. Drevland til å etterforske det såkalte Lindås-drapet, hvor Truls Guttormsen ble dømt for drapet på Yngve Elvik i 1999.

Politiet mener Thune sitter på viktig informasjon, og krevde at Thune oppgir hvilke opplysninger han sitter på. Thune selv har hele tiden hevdet at informasjonen er taushetsbelagt, selv om den kommer fra andre enn advokaten og klienten.

– Politiets krav har overrasket meg. Det er jo ikke slik at jeg ikke vil hjelpe politiet, men jeg hadde begått et lovbrudd dersom jeg hadde sagt alt jeg vet. Politiet burde heller sette seg ned og se på hvilke opplysninger jeg har som kan bidra til å oppklare saken, sier Thune, som er overbevist om at den nå avdøde Guttormsen kan være dømt uskyldig.

Thunes advokat, Anders Brosveet ønsker ikke at Lindås-drapet blandes inn i saken i Høyesterett.

– For alt jeg aner, så vet ikke Thune noen ting. Dette handler om det som alle advokater alltid har trodd: At advokatene og deres medhjelpere har taushetsplikt, sier Brosveet.

– Måttet legge ned

Thune sier bruk av private etterforskere blir mer og mer nødvendig.

– Utviklingen går i feil retning. Straffeforfølging skal være et offentlig anliggende, og politiet skal også ta hensyn til at en siktet person kan være uskyldig. Men på grunn av blant annet manglende ressurser og manglende objektivitet blir dette ofte nedprioritert, sier han.

Den tidligere politietterforskeren var langt fra sikker på at han kom til å få medhold i Høyesterett.

– Jeg har vært i tvil, for min overbevisning har vært basert på hvordan jeg har tolket loven. Og jeg var åpen for at den oppfatningen kunne være gal, sier han.

Men kjennelsen fra Høyesterett ga Thune fullt medhold på alle punkter.

– Hadde utfallet blitt et annet, så måtte vi etterforskere enten legge ned virksomheten, eller legge drastisk om på metodene, sier han.

Advokat Brosveet sier dommen er viktig for advokater som bedriver et aktivt forsvar i straffesaker.

– Ferske justismordsaker som Fritz Moen-saken viser at det absolutt finnes flere sannheter enn den politiet presenterer. Alle steiner må snus, sier advokat Brosveet.