• En påstand om voldtekt er en sak for politiet og rettsvesenet, og ikke for partiorganisasjonen, sier Frps nestleder Terje Søviknes.

Dette sa han etter at Cathrin Rustøen (21) lørdag sto fram på talerstolen under fylkesårsmøtet i Hordaland og sa at hun var blitt voldtatt av en sentral tillitsvalgt i Frp.

Terje Søviknes sier at han reagerte med sjokk og vantro over det Cathrin Rustøen sa.

— Men et åpent samvær på et fylkesårsmøte er ikke tid og sted for å ta opp slike ting. Det var alvorlige ting som kom fram i Cathrin Rustøens innlegg. Vi har politi og rettsapparat til å ta oss av slike ting. Fremskrittspartiet som partiorganisasjon kan ikke ta seg av etterforskning i slike saker. Men jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelse av kulturen i partiet som Cathrin Rustøen gir uttrykk for, sier Søviknes. I den omstridte nominasjonsprosessen i Frp i Hordaland gikk det sterke rykter om at Søviknes hadde gjort seg skyldig i seksuelle overgrep. Han tilbakeviste disse ryktene.

— Kan det tenkes at det vil komme noen slike konkrete påstander om Terje Søviknes hvis det nå blir flere unge jenter i Frp, eller deres familier, som står fram med sine historier?

— Det aner jeg ikke. Men jeg vil ikke gi noen kommentarer om min person i denne sammenheng. Da ryktene gikk om meg i nominasjonsprosessen tok jeg kontakt med advokat Oscar Ihlebæk, og alle slike spørsmål henviser jeg til ham, sier Terje Søviknes.