• Entra må ha et styre som ikke tilhører Trond Giskes bekjentskapskrets, sier Høyres Jan Tore Sanner.

Han mener at Bård Vegar Solhjells beslutning om å kaste tre av styremedlemmene i det heleide, statlige eiendomsselskapet Entra, var helt riktig.

— Det er bra at Solhjell rydder opp etter Giske. Dagens beslutning er en erkjennelse av at Trond Giskes håndtering av eierskapet i Entra har vært uprofesjonelt, sier Sanner.

Solhjell fortalte på en pressekonferanse i dag at Ida Helliesen, Ketil Fjerdingen og Ottar B. Guttelvik går ut av Entra-styret. Styrets leder Siri Hatlen og nestleder Martin Mæland fortsetter i styret.

Ny dynamikk

— Etter en totalvurdering har jeg kommet frem til at styret trenger en ny dynamikk, sa settestatsråden.

Inn i styret går Ingrid Tjøsvoll, Arthur Sletteberg og Kjell Jordal. De to ansatterepresentantene fortsetter.Styret i Entra vedtok 26. september å ansette Rune Olsø som administrerende direktør umiddelbart. Et mindretall på tre av styrets syv medlemmer ønsket ikke Olsø som direktør i selskapet. Ansettelsen kom opp utenom dagsordenen.

Statsråd Trond Giske (Ap) ba i april lovavdelingen i Justisdepartementet om å vurdere hans habilitet i håndteringen av eierskapet i Entra på grunn av hans vennskap med Olsø.

Nære bånd

Lovavdelingen fant at Giske ikke var inhabil i håndteringen av Entra generelt, men vil være inhabil i saker hvis avgjørelsen innebærer «særlig fordel, tap eller ulempe» for Olsø. Dermed ble Solhjell oppnevnt som settestatsråd for Giske.

Lørdag kom det frem at styremedlem Ketil Fjerdingen, som arbeidet aktivt for at Olsø skulle få jobben, kan være inhabil fordi de to skal ha nære bånd.Solhjell understreket at det er styrets oppgave å ansette direktør, og sa at han ikke ville blande seg inn i den omstridte ansettelsen av Rune Olsø.

Jan Tore Sanner mener at ansettelsen av Rune Olsø må behandles på nytt i det nye styret.

— Jeg forventer at ansettelsen av Olsø nullstilles, sier Sanner.