— Vi vil ha svar på hva som er motivet for å øke satsene så dramatisk. Mange politifolk mener dette har blitt en rein inntektskilde for staten, sier Johannessen.

BT forteller han om reaksjonene vi har fått fra grasroten i politiet. At politifolk er frustrerte, lei av kjeft og at de nye satsene strider mot deres rettsoppfatning.

— Akkurat de samme innspillene har kommet til oss. Mange har ringt og mange har sendt e-post. Denne saken må tas opp politisk, sier Johannessen.

Han støtter ikke politifolk som lar være å skrive ut forelegg.

— Det blir helt feil. Den enkelte politi kan ikke bestemme hva han eller hun vil bøtelegge for. Men jeg forstår at mange er frustrerte, og at de får unødig mye kjeft, sier Johannessen.

Han mener de nye bøtesatsene sender helt gale krimpolitiske signal, og savner et større engasjement for å forebygge i stedet for å bøtelegge.

— Reaksjonen må stå i forhold til det man har gjort. Det gjør det ikke i mange tilfelle.

Johannessen hevder forbundet han leder ikke har blitt tatt med på råd da det nye satsene ble utarbeidet.

— Det er merkelig at de ikke spør de som kjenner forholdene best. Etter min mening ville det vært et mye bedre grep å brukte prikkbelastningen. Det rammer alle likt.

— Økte bøtesatser rammer vanlige folk. Det skremmer ikke de rike, sier Johannessen.