• Dette er en ren hevnaksjon. Jeg synes det er ubehagelig å stå på en slik hatliste, sier psykolog Magne Furevik.

Han står på listen fordi han var sakkyndig i en barnefordelingssak.

— Noen av påstandene de kommer med mot enkelte personer er svært grove. Spørsmålet er hvor myndighetene skal trekke grensen for hva som er lov å legge ut på nettet, sier han.

Furevik ble kjent med at han sto på listen i begynnelsen av januar. Den gang var det få navn der. Siden er den blitt lenger og lenger.

— En slik liste sier vel mer om dem som lager den enn om dem som står på den, sier han.

Furevik forteller at han ikke har fått noen telefoner, brev eller andre trusler etter at han havnet på denne listen. Han vil ikke politianmelde saken.

— Hvis dette blir utbredt, så kan det i verste fall bli vanskelig å finne sakkyndige til slike saker, sier han.