— Dette er svært uheldig og skal ikke skje. Vi reagerer veldig sterkt når vi får høre om misbruk av parkeringstillatelser. Jeg er sjokkert over å høre dette, sier regionleder for Norges Handikapforbund Sørvest, Ingeleiv Haugen.

— Vi har kjempet hardt nok for de plassene vi har. Det er jo ikke akkurat flust av dem. Vi skal i hvert fall ikke tolerere at de vi har, blir misbrukt av dem som ikke trenger dem.

Haugen mener det er viktig at alle respekterer reglene. Også foreldre til funksjonshemmede barn eller en pensjonist med en ektefelle med parkeringstillatelse.

— Reglene er klare. De skal kun brukes av eller til transport av den som har slik tillatelse. Det er de som har fått utstedt disse, sier Ingeleiv Haugen.

— Stemmer opplysningene til BT er dette et misbruk av ordningen, helt klart. En politiker burde vite bedre.