I går drøftet ledelsen i Statsbygg hva som skal gjøres med Snøhettas skoleprosjekt, uten å konkludere. Et alternativ er å utlyse ny arkitektkonkurranse.

— Vi er ikke ferdig med å diskutere saken, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh i Statsbygg.

Flere år å vente

For Kunsthøgskolen i Bergen betyr usikkerheten rundt skolebygget at det vil gå enda flere år før elever og ansatte er samlet under ett tak. I dag driver skolen i fire bygg på to steder i byen.

Opprinnelig håpet skolens ledelse å være i hus innen sommeren 2009, basert på byggestart i 2007. Signalet fra Statsbygg er at skolen nå må forberede seg på minst tre års forsinkelse.

Det var på et møte 9. mars at Kunnskapsdepartementet besluttet å stanse videre prosjektering av Snøhettas skolebygg. Departementet mener skolen blir for dyr.

Statsbygg avviser at prisen er økt med 500 millioner kroner, slik BT skrev i går. - Prisen må ned 20-30 prosent, sier prosjektleder Tore Berg.

I så fall viser foreløpige overslag en prislapp på 700-800 millioner kroner.

- En blindvei

Rektor Nina Malterud ved Kunsthøgskolen i Bergen er skuffet over at departementet stanset Snøhettas skolebygg, med den monumentale takkonstruksjonen.

— Avgjørelsen om å stoppe prosjektet i sin nåværende form er en stor skuffelse for kunsthøyskolen, uttaler Malterud til skolens nettside.

Malterud mener at avgjørelsen er et brudd med de klare målsettingene om et signalbygg som lå til grunn for konkurransen.

— Dette er et nederlag for norsk arkitektur, for staten som byggherre og for Bergen by, sier hun.

— Mener du at departementet burde strukket seg lenger og latt Statsbygg bruke ekstra på Kunsthøgskolen fordi dette skal være et signalbygg?

— Ja, jeg mener vel det. I premissene for konkurransen het det at skolen skal bli et signalbygg, med en arkitektur på linje med det beste.

- Trenger ikke koste

Seniorrådgiver Arne Moi i Kunnskapsdepartementet sier til BT at det er godt mulig å reise et signalbygg, uten at det koster ekstra.

— Signalbygg betyr at arkitekturen skal signalisere hva bygget inneholder. Det betyr at vi forventer noe mer enn lagerbygg, men ikke at det nødvendigvis skal koste mer enn andre høyskolebygg., sier Arne Moi.

Departementet har akseptert at Kunsthøgskolen blir noe dyrere enn vanlige høyskolebygg, fordi skolen trenger kostbare spesialrom. Noe påplussing for signalbygg har ikke departementet gitt klarsignal til.