I et brev til Olje— og energidepartementet spør sivilombudsmann Arne Fliflet om NVE er riktig forvaltningsorgan for å bestemme hvordan kraftlinjen i Hardanger skulle bygges.

I forskriften om delegering av myndighet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) etter energiloven heter det nemlig at det «er en forutsetning for delegeringen at saker av prinsipiell karakter eller med betydelig motstridende samfunnsinteresser avgjøres av Olje- og energidepartementet».

  • Jeg oppfatter det som ganske opplagt. Dette er helt klart en sak av prinsipiell interesse, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen.

Ifølge Bernt skulle derfor Olje- og energidepartementet ha bestemt hvordan kraftlinjespørsmålet skulle avgjøres, ikke NVE.

  • Kan dette velte vedtaket om å bygge linjen i luftspenn mellom Simadal og Samnanger?
  • Det vil jeg ikke spekulere i. Jeg har spurt om saksbehandlingen og en av reglene som gjelder for den. Nå må departementet få svare på mine spørsmål. Når jeg får svar fra departementet tar vi det derfra, sier han.

Jussprofessoren tror ikke formelle feil vil gjøre vedtaket ugyldig.

  • Olje- og energidepartementet har vært klageinstans, og vi må tro at saken er grundig behandlet av departementet. Spørsmålet er nå hvem som er videre klageinstans, siden departementet skulle ha vært beslutningsinstans, sier Bernt.

Kongen i statsråd vil normalt være klagebehandler for beslutninger fattet av et departement.

  • Dersom det kommer en klage må departementet gå gjennom saken i henhold til forvaltningsloven, før de legger den frem for Kongen i statsråd. En klage vil gi departementet en mulighet til å rette opp feilen som er gjort ved å markere at de tar en ny, grundig gjennomgang, sier professoren.
  • Dette gir regjeringen en veldig grei snumulighet, og det har det jo vært snakk om at regjeringen kanskje burde ønske seg, sier han.

Olje- og energidepartementet ville i går ettermiddag ikke kommentere brevet fra Sivilombudsmannen.

Motstanderne av kraftlinjen ser på Sivilombudsmannens brev med glede.

  • Dette høres veldig positivt ut for vår side av saken, sier Synnøve Kvamme, leder i Granvin ungdomsråd.

I morgen kommer olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp), kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) og statsråd på Statsministerens kontor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap) til Hardanger for å delta på et folkemøte.