• Å påstå at legene er ineffektive med vilje, er veldig nedrig sagt, sier Håvard Skeidsvoll, hovedtillitsvalgt for overlegene i Hordaland.

KARI PEDERSENkari.pedersen@bt.no I likhet med Bjarte Børkje, som er helse— og sosialdirektør i Hordaland, gir imidlertid Håvard Skeidsvoll den pensjonerte professor Terje Gundersen rett på ett punkt: Haukeland kunne vært drevet mer effektivt. - At sykehuset ikke klarer å utnytte kapasiteten på sentraloperasjonsavsnittet bedre, er skandaløst, fastslår Skeidsvoll.Skeidsvoll sikter da til at Haukeland egentlig har operasjonsstuer nok til å betjene hele Hordaland. - Henger i stroppen Men at legene skal være å laste for dette går han ikke med på. - De legene jeg møter, henger i stroppen, jobber ubetalt overtid og er oppriktig fortvilet når pasienter som skulle vært operert i går, blir strøket av listen for andre dag på rad, sier Håvard Skeidsvoll til Bergens Tidende. - Hvis ikke legene er å laste, hvem skal da få skylden?- Legene vil operere flere, sykepleierne vil og administrasjonen vil. Men det mangler et visst administrativt drag for å løse flokene, sier Skeidsvoll, og legger til at sykepleierforbundet bør få en smell for den steile holdningen forbundet har vist til overtid for sine medlemmer. - Tjener leger på Haukeland mer på privat praksis enn sykehusjobben? - Noen som har deltidsstilling på sykehuset kan nok tjene mer på sin private praksis enn sykehusjobben. Men det er høyst uvanlig at leger med hovedstilling på sykehuset dobler inntekten med å jobbe privat, sier Skeidsvoll. Må ha avtale Heller ikke helse- og sosialdirektør Bjarte Børkje kjenner seg igjen i anklagene fra Terje Gundersen.- Har fylkeskommunen regler for hvor mye legene ved sykehusene kan jobbe privat?- Ingen kan drive privat spesialistpraksis og få refusjon fra trygden uten avtale med Hordaland fylkeskommune. Da den ordningen ble innført i 1998, inngikk vi avtale med leger som tidligere drev praksis. For andre er det vanskelig å få avtale, sier Børkje.- Men dere nekter ingen å drive privat uten refusjonsordning?- Der legger vi ingen begrensninger, men bare et fåtall gjør det, sier Børkje til Bergens Tidende.