— Det er en flott og modig beslutning, sier Aschjem, familierådgiver som har spesialisert seg på vold mot barn.

Mens terskelen er høy for å melde seg til politiet, er det mange voldelige menn som selv kontakter behandlings- og kompetansesenteret Alternativ til Vold for å få hjelp.

- Kjenner seg igjen

Ifølge Øivind Aschjem er det vanlig at voldsutøverne oppsøker hjelp fordi det har gått opp for dem hvor store skader de faktisk påfører sine barn.

— Det jeg har sett er at menn har evne til å forandre voldelig atferd når de forstår hvilke konsekvenser det får for barnet, sier han.

Mange voldsutøvere har selv vært voldsofre i oppveksten. Det øyeblikket de klarer å identifisere seg med barnet, skjer det noe, forklarer familierådgiveren.

— Noen menn snur på sin voldelige atferd fordi de gjenkjenner seg i barnet. Mange menn vil da komme i en situasjon der de både er barnet og seg selv som far, og da orker de ikke lenger å gjøre noe som skader barnet. De opplever at de må gjøre noe med sin egen situasjon, og ber dermed om hjelp, sier Øivind Aschjem.

Andre melder seg først når volden er blitt synlig for omgivelsene, og de møter reaksjoner.

Økt voldsfokus

Kristin Skjørten, en av Nordens fremste eksperter på familievold, tror økt fokus på konsekvensene av vold har ført til at stadig flere ber om hjelp.

— Mer fokus på vold i familien kan ha bidratt til at den som utøver volden i større grad begynner å oppfatte volden som et problem, sier Skjørten, som er forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

En annen grunn til å melde seg, kan være frykt for å miste kontrollen over volden, og påføre sitt barn livstruende skader.

Vold fra en omsorgsperson skaper dype sår. Men veien til helbredelse forkortes i det øyeblikket voldsutøveren ber offeret om tilgivelse, ifølge Øivind Aschjem.

— Det ligger en enorm kraft til forandring i det å erkjenne skyld, sier familierådgiveren.