• Jeg ser ingen annen forklaring enn at det har skjedd en misforståelse, sier informasjonsdirektør Dag Christensen hos Falken.

Han beklager at Paula Pedersen ble liggende uten hjelp da hun utløste alarmen 5. januar.— Vedkommende som satt på vakt på det tidspunkt er en erfaren person med solid helsefaglig bakgrunn, understreker Christensen.- Denne gangen sto det heldigvis ikke om liv. Hva hvis det skjer en misforståelse i en livstruende situasjon? - De som tar imot alarmer har helsefaglig utdannelse og praksis, og er trenet til å vurdere henvendelsene fortløpende. Men det er ikke mulig å gardere seg 100 prosent mot kommunikasjons-svikt.Det som skjedde med Paula Pedersen vil ifølge Christensen føre til at Falken gjennomgår sine rutiner på nytt. Vakthavende skal også skjerpe rutinene slik at han/hun er sikker på at situasjonen oppfattes riktig når noen ber om hjelp. - Paula Pedersen har over åtte år betalt ca. 20.000 kroner for trygghetsalarmen sin. Den ene gangen hun tilkaller hjelp kommer dere ikke. Forstår du at hun da ikke synes dette er særlig til tjeneste? - Ja, men samtidig vil jeg si at hendelsen ikke er representativ for tjenestene vi yter. I Oslo har kommunen nå overlatt oss ansvaret for 18.000 alarmer. Det er gjort på basis av gode erfaringer med de 13.000 vi drev for kommunen tidligere, understreker Dag Christensen.