Bakgrunnen for at Eksportutvalget nå langer ut mot Oddekalv, er det de karakteriserer som en langvarig kampanje der Miljøvernforbundets leder har satt seg som mål å «knuse» norsk oppdrettsnæring.

Dette gjør Oddekalv ifølge Eksportutvalget ved å fremme påstander om at norsk laks er kreftfremkallende og oppfordre til boikott av norsk laks i Spania, Russland og Frankrike. Grensen nås når Miljøvernforbundet aksjonerer ved å ødelegge lakseprodukter i dagligvarebutikker.

Kjeltringstreker — Kurt Oddekalv er den eneste som påstår at norsk laks er kreftfarlig. Dette er ikke miljøvern, men hærverk. Vi bør kanskje revurdere synet på Kurt Oddekalv fra å være en morsom klovn i norsk miljøbevegelse til en som farer med kjeltringstreker, sier administrerende direktør Terje Martinussen i Eksportutvalget for fisk.

Det er Miljøvernforbundets siste aksjoner mot matvarebutikker i Tromsø som får Eksportutvalget til å kalle Oddekalv for miljøbølle og matterrorist. Her ble handlevogner fylt med frosne lakseprodukter og satt til tining med følgende plakat: «Varer til destruksjon. Ikke egnet som mat». Plakaten var påført Miljøvernforbundets logo og inneholdt også en helseadvarsel med samme skrifttype som på sigarettpakkene. Her står det: «Konsum av denne fisken kan gi kreft og varige skader på deg og dine».

Ikke seriøst Kurt Oddekalv ler godt av å få merkelappen matterrorist klistret på seg, men er ikke villig til å fire en tøddel i sin argumentasjon mot norsk oppdrettsfisk.

— At jeg er blitt matterrorist – den var ny og morsom. Seriøsiteten i Eksportutvalget er ganske mager. Jeg dokumenterer alt jeg sier. Eksportutvalget har gått ut og sagt sine meninger, men ikke lagt fram dokumentasjon. De viser til uttalelser fra Nasjonalt Institutt For Ernæring og Sjømatforskning – eller Norges forskningskorrupsjonsinstitutt. Men jeg beklager. Jeg har vært for lenge i gamet til at jeg tror på disse nissene, sier Oddekalv til NTB.

Oddekalv viser her til uttalelser fra NIFES der de viser til at det «aldri er påvist overskridelser for lusemidler i henhold til det internasjonale regelverket for legemidler i mat».

Vitenskapelig bevist Både Oddekalv og Eksportutvalget hevder å ha fyldig vitenskapelig dokumentasjon for sitt syn. EFF viser blant annet til Toril Attramadal ved Folkehelseinstituttet som i februar i år sa følgende: «Vi mener det ikke er hold i påstandene om at oppdrettslaks er kreftfremkallende».

Det er viktig å skille mellom det Oddekalv gjør og det kritiske søkelyset andre miljøorganisasjoner retter mot oppdrettsnæringen ved å se på bærekraftspørsmål og miljø. Her har organisasjoner som Bellona og WWF valgt en dialogbasert tilnærming. Det Oddekalv kommer med er løgnaktige påstander om at produktet er farlig å spise. Vi kan ikke sitte rolig å høre på disse påstandene, sier markedsdirektør Merete Kristiansen i EFF.

Høyt PCB-innhold Oddekalv viser på sin side til at Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) i sin årsrapport viser til at norsk oppdrettslaks har et særlig høyt innhold av PCB, dioksinlignende kjemikalier og plantegiften DDT.

— Dette er kjente kreftfremkallende stoffer. Forskerne Helle Knutsen og Jan Aleksander ved Folkehelseinstituttet har tatt for seg dioksiner. De hevder at et måltid laks utgjør cirka 40 prosent av maksimalt ukentlig inntak av dioksiner. De sier at fet fisk er blant de vesentlige bidragsyterne til dioksiner og PCB, sier Oddekalv til NTB.