I et foredrag for Hordaland Venstrekvinnelag argumenterte politikeren for en drastisk omstrukturering av rusbehandlingen. Eide er spesielt bekymret over at rusavhengige ikke kommer seg videre i behandlingssystemet fordi de ikke klarer å holde seg rusfrie.

– Rus er en livsfarlig sykdom, men man må være rusfri for å få behandling, og når man så sendes til avrusning må man møte opp rusfri for å bli avruset.

Krevende gruppe

Gunn-Vivian Eide er utdannet lege, og holder på å spesialisere seg innen psykiatrien. Hun forsker på organisering av rusbehandling innenfor spesialisthelsetjenesten, og har selv sett hvordan rusavhengige ofte faller utenfor helsevesenet.

– Rusavhengige er en krevende pasientgruppe, og har ofte store fysiske eller psykiske problemer i tillegg til rusavhengigheten. Ofte ser vi at spesielt psykiske problemer og rus følger med hverandre, og påvirker hverandre. Det vi må huske er at rusavhengige er mennesker, de også, og ikke kun et problem.

Subutex og heroin

I tillegg til en mer helhetlig, individualisert tenkemåte med mer fokus på dokumentert kunnskap i rusbehandlingen, vil hun sette i gang et prøveprosjekt i Bergen. Dette prosjektet har tidligere vært utprøvd i Zürich og Hamburg, og går ut på at tunge rusmisbrukere skal kunne få heroin eller stoffer med liknende effekt i en offentlig klinikk med sprøyterom.

– Hvilket stoff de får vil være individuelt tilpasset etter samråd med leger og spesialister. Noen vil nok få heroin, men andre vil få såkalte opioidsubstitutter som morfin, som ofte brukes på sykehus som smertelindring, metadon eller subutex. Spesielt subutex er en trygg erstatning med god effekt og få bivirkninger.

Selvfinansierende

Hensikten med dette forslaget er todelt: å gi stoff til eldre rusmisbrukere hvor ingenting annet nytter, og å holde yngre misbrukere i live inntil de får annen behandling. Eide er klar på at tiltaket kan koste en del penger i begynnelsen, men tror at prosjektet vil finansiere seg selv etter noen år. Dette i form av reduserte kostnader for helsevesenet, og redusert rusrelatert kriminalitet. Samfunnsregnskapet vil ifølge Eide bli positivt.

– Resultatene etter prøveperiodene i Zürich og Hamburg viser at antall overdoser er halvert, at antall nye heroinmisbrukere etter 12 år er gått ned med 82 prosent, at kriminalitet er redusert med opptil 70 prosent, og at antall hjemløse og arbeidsløse har falt.

Skeptisk

Rolf Johansen, ruskurator i Årstad bydel, har lang erfaring med å behandle rusavhengige. Han er litt skeptisk til forslaget om å gi opioidsubstitutter, og han frykter at et slikt tiltak lett kan bli en hvilepute for politikerne og helsevesenet.

– Rusbehandling er et svært komplisert område, og det finnes ingen farmasøytisk løsning. I tillegg er koblingen mellom psykiske sykdommer og rusavhengighet så sterk at hele det medisinske apparatet må være inne i bildet, mente Johansen.

Gunn-Vivian Eide sa seg enig i dette, og forsikret at det var snakk om ett tiltak blant mange for å gi et best mulig tilbud til byens rusavhengige. Det eksisterer ingen enkel løsning, påpekte hun flere ganger, og forebygging må være den viktigste delen av ruspolitikken.

Bør rusmisbrukere få utdelt heroin og subutex? Si din mening her.

POLITISK LEGE: Gunn-Vivian Eide (V) innledet om ruspolitikk på Kafé Magdalena fredag.
Paul S. Amundsen