• Det er ingen tvil om at politiet hadde en sentral rolle i ulykken. Og det er bakgrunnen for at de har slike problemer med å håndtere denne saken, sier Mona Sørensen (32) til Bergens Tidende.

PAAL KVAMMEpaal.kvamme@bt.no Det er over to år siden hun mistet samboeren sin i politieskorteulykken på Fjøsangerveien. Ensom kamp — Det har vært en lang og ensom kamp. Vi i familien har fått liten støtte fra politiet og Politiforbundet til å få fakta på det rene og ansvaret plassert. Men vi er overbeviste om at vi er på rett spor og at ansvaret vil bli plassert, sier Sørensen.- Det jeg reagerer mest på, er at Politiforbundet har ligget så lavt i terrenget. De bør jo være interessert i at polititjenestemennene har tryggest mulige rammer rundt oppdragene, sier 32-åringen.Hun synes det er provoserende at saken har tatt så lang tid. Fryktelig vondt - Det gjør situasjonen enda vanskeligere at en ikke får lukket dørene som skal lukkes. Jeg får ikke begynne det nye livet før dette er på plass. Hver gang det blir snakk om saken, ripper det opp i det fryktelig vonde, sier Mona Sørensen.- Klandrer du noen spesielle?- Jeg klandrer politiet for at de i forkant ikke har tatt et så farefullt oppdrag alvorlig nok. Planleggingen og gjennomføringen den kvelden er under enhver kritikk. Tore fulgte en ordre, og det kostet ham livet. Det eneste de kan gjøre for oss nå, er å vise ansvar. Jeg håper på tiltale. Om det ikke blir tiltale etter Sefo-etterforskningen, forventer jeg i det minste en sterk kritikk av Bergen Politikammer, sier Mona Sørensen.