• Bergen kommune kommer svært dårlig fra denne saken, sier RVs Torstein Dahle.

Han har fulgt kommunens håndtering av saken helt siden kommunerevisjonen for to år siden avdekket at kommunen hadde krevd for mye i vann og avløpsgebyrer. Dahle har fra første stund pekt på ulovlighetene og krevd opprydning

Slik har ikke alle politikere sett på saken. Både byrådspartiene og byrådet i spissen for kommuneadministrasjonen har søkt å bagatellisere saken. Kommunen har og fått god hjelp fra fylkesmannen, som har gått god for kommunens måte å beregne gebyrer på.

— Denne saken er ikke bare en skandale for kommunen. Den er det også for fylkesmannen. For fylkesmannens aksept, har bestyrket kommunen i en tro på at det gikk an med denne praksisen. Ansvaret er pulverisert og mange kan med god grunn skylde på hverandre.

Dahle mener det er utrolig at denne praksisen har kunnet foregå i så mange år uten at det er grepet inn fra noens side.

— Det bør gi grunnlag for en kraftig intern opprydning hos fylkesmannen. Departementet bør se nærmere på fylkesmannens rutine, når dette kan foregå i årevis. Det er jo det som gir grunnlag for at saken får slike voldsomme dimensjoner.

Dahle mener kommunens troverdighet er svekket. Han tror samtidig at det gjennom de mange rundene med gebyrskandaler i kommunen har skjerpet administrasjonens bevissthet..

— Har denne ulovlige innkrevingen skjedd med overlegg?

— Det synes jeg det er vanskelig å svare på, men det er flere ganger påpekt at avgiftsgrunnlaget til kommunen har vært nokså tilfeldig valgt. Dette er penger som har vært kjekke å ha i en situasjon der kommunen har slitt med økonomien, sier Torstein Dahle.