Marte Mjøs Persen, fungerende gruppeleder for Ap, bekymrer seg over at «helsebyråden tar så lett på kritikken fra Deloitte».

— At kommunen ikke har kontroll med om alle helsevikarene er kvalifiserte og har skikkelige arbeidsvilkår slik at de kan det godt vare på våre eldre og syke, er alvorlig.

I rapporten fra Deloitte kommer det blant annet frem at kommunen bryter loven når de henter inn tjenester fra private selskaper som de ikke har avtale med. Bare fra ett selskap har kommunen kjøpt tjenester til en verdi av 20 millioner kroner (se faktaboks til høyre).Byrådet sier de kun bruker disse vikarbyråene uten avtale når det skjer uforutsette ting som sykefravær.

— Det stemmer ikke med den tilbakemeldingen vi får fra ansatte i sektoren, som sier at det brukes vikarer av varierende kvalitet også i ferier og på helligdager.

Selv er hun ikke i tvil om hva rapporten fra Deloitte representerer.

— Dette er en knusende dom. Jeg håper helsebyråden er rede til å ta ansvar.

Revisjonen er blant annet kritisk til bruk av selskaper som kommunen ikke har avtale med, fordi det da blir vanskeligere å ha kontroll med tjenestene.

- Går på helsen løs

Persen stiller seg bak kritikken:

— Byrådet selger retten til å levere offentlige helsetjenester til barn, eldre og syke, men har ikke kontroll på hva som leveres. Privatiseringen går på helsen løs.

Hun reagerer spesielt på at kommunen fremdeles benytter seg av selskaper som de allerede har sagt opp kontrakten med.

— Det skremmer meg at vi ikke vet om helsepersonellet som tar vare på våre eldre og syke er autoriserte, og om de får de arbeidsvilkårene de har rett på, sier hun.

Ville ikke snakke

Da BT ba om en kommentar fra helsebyråd Hilde Onarheim (H) og finansbyråd Liv Røssland (Frp) til denne saken mandag, fikk vi først beskjed om at dette var en sak som administrasjonen burde svare på.

Etter litt frem og tilbake fikk vi tilslutt svar fra helsebyråd Onarheim. Persen reagerer på byrådets forsøk på ansvarsfraskrivelse.

— Uansett om det er adminastrasjonen som har tatt avgjørelser er det byråden som sitter med det øverste politiske ansvaret og vi forventer at hun tar ansvar og rydder opp.

Naturen tar overhånd

SVs gruppeleder i bystyret, Oddny Miljeteig, reagerer kraftig på de avsløringene som Deloitte har kommet med.

— Her går naturen over opptuktelsen. Byrådet er så lidenskapelig opptatt av at ting skal være konkurranseutsatt, at det ligger som en kvelende hånd over hele organisasjonen. Det skal brukes private selskaper, koste hva det koster vil.

Hun mener det er et paradoks at Deloitte avdekker slike mangler i innkjøpsrutinene til kommunen, når de øverste politiske ansvarlige er Frp og Høyre.

— De er selve «anbudspartiene». At de ikke har orden i sysakene på en av sine største saker viser hvor elendig hele greien med omfattende anbudskonkurranser er.

Egne vikarer

Miljeteig mener det er på tide at kommunen oppretter sin egen gruppe med vikarer, istedenfor at de må bryte lovverket for å hente inn vikarer utenfra når det er behov.

— Vi har gang etter gang tatt opp at det ville vært klokt med en «vikarpool» av fast ansatte i hele tjenester, som kan brukes der det er behov. Det er en helt annen måte å gjøre dette på enn å ringe rundt til folk når man plutselig har behov.

Persen er enig med Miljeteig.

— Bergen kommune er stor nok til at vi kan opprette vår egen vikarpool, hvor vi har kontroll på at folk har den kompetansen de trenger. Det burde ikke være nødvendig å bryte regelverket for å ha forsvarlig bemanning på sykehjemmene.

VIL ENDRE: Oddny Miljeteig i SV mener kommunen bør organisere seg med egne, faste vikarer som kan brukes ved behov.