Det hevdet Hauges prosessfullmektig, Kjetil Edvardsen, i sin prosedyre i dag.

Han karakteriserte Hauge-saken som en klassisk varslersak som ender opp med at fokus blir flyttet fra varselet til varsleren. Hauge har måttet betale prisen for å ha gjort en jobb som samfunnet ønsker og som lovverket oppmuntrer til.

Som en gjeng unger

— Arbeidsgiveren, det vil si ledelsen i Helse Bergen, har derimot oppført seg som en gjeng unger i barnehagen. De har handlet ut fra prinsippet om at den som sladrer, skal få igjen, sa Edvardsen.

Sentralt i saken står spørsmålet om Øyvind Hauge i det hele tatt skal oppfattes som en varsler, eller om hans utspill har vært styrt av et personlig ønske om å ramme ledelsen.

— Et mer soleklart eksempel på varsling er det vanskelig å finne, mente advokaten.

— Øyvind Hauge tok opp helt relevante saker: rusmisbruk blant ansatte, sviktende sikkerhet i forhold til potensielt farlige pasienter og mangler ved arbeidsmiljøet. Han prøvde å varsle via alle tilgjengelige kanaler på arbeidsstedet. Han gikk til sine nærmeste sjefer, han tok saken opp med tillitsvalgte og han kontaktet til og med styrelederen for Helse Bergen.

Stanget mot veggen

— Først halvannet år senere, når alle forsøk på å vinne gehør internt, hadde slått feil, fremførte han sin kritikk gjennom media. I hele denne tiden var den eneste tilbakemeldingen han fikk fra sine arbeidsgivere at man måtte skaffe dokumentasjon på at det han sa, var riktig. Til slutt skjønte han at han stanget hodet mot veggen, og følte seg tvunget til å gå ut i media med saken, sa advokaten.

— Helse Bergen har sviktet sin oppgave som arbeidsgiver på fundamentale punkter. De svarte på kritikken med unnfallenhet og taushet, og satte spørsmålstegn ved hans lojalitet. I stedet for å sjekke om det var hold i påstandene hans, valgte de å overse ham totalt.

- Ble straffet

Edvardsen trakk frem flere eksempler på at Øyvind Hauge ble straffet for sin varsling.

— Han ble flyttet vekk fra jobben sin ved Regional sikkerhetspost til en annen avdeling. Det ble hengt opp skriv på avdelingen om at han var illojal, han ble frosset ut og fratatt oppgaver som naturlig hørte til jobben. Han fikk ikke være teamleder, og i en periode ble han heller ikke satt opp på såkalte ansvarsvakter.

— Og her i retten har vi fått høre vitner som ha kritisert han for den jobben han gjorde som pleier. Det er helt irrelevant i denne saken. Han hadde meninger om behandlingen av pasientene, meninger som noen ganger ikke harmonerte med det flertallet mente, men slik uenighet skal det være rom for. I stedet bruker man denne uenigheten til å så tvil om hans kompetanse, i hensikt å nedvurdere ham, mente Edvardsen.

SAMTALE: Øyvind Hauge konfererer med sin advokat Kjetil Edvardsen under gårsdagens rettsmøte.
Høvik, Tor