Til tross for en omfattende etterforskning, er overgriperens identitet fortsatt ukjent.

Etterforskerne vet etter hvert mye om Lommemannens bevegelser og atferd, og har gitt informasjonen videre til en gruppe i svenske Rikskriminalpolisen, som jobber med å lage en profil på gjerningsmannen.

Personlighetstrekk

Profilering – kanskje mest kjent fra amerikanske TV-serier – brukes for å kartlegge trekk ved kriminelles personlighet ved å analysere informasjonen man har om den kriminelle og forbrytelsen.

Norsk politi har ingen egne eksperter på feltet, og arbeidet med Lommemannen er derfor satt ut til den svenske profileringsgruppen. Arbeidet pågår fortsatt.

– Det vi trenger er en håndfast profil, som det går an å etterforske ut fra. For eksempel: Hvor har han bodd? Er han gift? Har han barn? Hva driver han med? Profilen er ikke helt klar ennå, men vår intensjon er å lage noe relativt konkret, sier etterforskningsleder Håvard Aksnes.

Han betegner Lommemannen som en klassisk serieforbryter.

– Han følger ganske tradisjonelle mønstre for serieforbrytere, sier Aksnes.

Fra Bergen til Oslo

Etterforskerne har blant annet merket seg at Lommemannens fremgangsmåte har utviklet seg i løpet av den lange perioden han har vært aktiv. I tillegg mener de overgriperen har flyttet fra sted til sted. De tror han bodde i Bergen frem til omkring årtusenskiftet, og at han så flyttet til Oslo-området.

– Det man vet internasjonalt når det gjelder serieforbrytere, er at de flytter på seg, sier Aksnes.

Politiet startet etterforskningen av Lommemannen første gang i 2003, men trodde lenge at han startet sine overgrep rundt 2000. Først den siste tiden har det kommet frem at overgriperen trolig har vært aktiv helt siden slutten av syttitallet.

– En serieforbryter er jo liksom noe man ser på amerikansk TV. Det er en prosess å ta inn over seg at det faktisk skjer her også, sier Aksnes.