EIRIK DAMSGAARDeirik.damsgaard@bt.no — En katastrofe for de fattigste barna, sier Bente Simonsen i Aksjonsgruppen mot sosial nød i Bergen, og medlem i sekretariatet i Velferdsalliansen. Aleneforsørgere med flere småbarn kan tape enda mer dersom de bor i kommuner som i dag ikke regner barnetrygd og kontantstøtte som inntekt. Blant dem er Bergen. Årsaken er at Sosial- og helsedepartementet slår fast at kontantstøtten sammen med barnetrygden skal regnes som "alminnelig inntekt".Et nytt rundskriv fra 13. februar, med nye normer for sosialstøtte, ber alle landets kommuner nå trekke kontantstøtte og barnetrygd fra sosialhjelpen. Ett barn - halvering av støtte Et regnestykke fra Bergen kommune viser at en aleneforsørger med ett barn under tre år dermed risikerer å få redusert støtten til livsopphold fra 10.369 kroner til 5130 kroner i måneden dersom Bergen kommune følger oppfordringen.Tidligere i år uttalte sosialminister Guri Ingebrigtsen (Ap) at det nå skal bli lettere å være fattig. Virkeligheten kan fort bli tvert om.- Jeg skjønner ikke hvordan Ap kan forsvare noe slikt ved inngangen til et valgår. Dette kan ikke være intensjonen bak de nye normene for sosialhjelp, sier Simonsen. - Ikke forsvarlig I dag holder Bergen, i likhet med mange andre kommuner, kontantstøtte og barnetrygd utenfor støtteberegningene. - Det går ganske klart frem av de nye retningslinjene at barnetrygd og kontantstøtte heretter kan regnes som en inntekt.Inntekter fører til en reduksjon i utbetalingen fra sosialkontoret. Men i denne saken krever dette en politisk beslutning, sier sosialsjef ved Sandviken sosialkontor i Bergen, Gitle Lunde.Han mener de nye reglene kan få dramatiske konsekvenser for alle som har behov for hjelp.- Alle som sliter med å få endene til å møtes, vil rammes. Jeg kan ikke se at det er forsvarlig å gå lavere enn dagens satser, sier han.En enslig person får i dag 4039 kroner måneden i støtte til livsopphold i Bergen. Departementet foreslår heretter 3880. - De nye satsene bare et råd Sosial- og helsedepartementet bekrefter at reglene innebærer et nytt syn på kontantstøtten. At barnetrygden også skal regnes som inntekt, er tidligere tatt opp i den såkalte Utjevningsmeldingen.- Men det er første gang vi gir råd om å legge kontantstøtten inn i inntektsgrunnlaget, bekrefter ekspedisjonssjef Ellen Seip.- Men de fleste kommuner har gjort dette allerede, hevder hun.Seip sier de nye retningslinjene bare er et råd til kommunene, som selv må vurdere nivået på sosialhjelp. Les også: - Vet ikke hvor jeg skal ta pengene fraByråd: - Jeg er overrasket

Fakta/sosialhjelp * Sosial- og helsedepartementet har for første gang laget normer for sosialhjelp til såkalt løpende, daglig livsopphold. De er basert på et gjennomsnitt fra norske kommuner. * Enslige bør få 3880 pr. måned, mens ektepar bør få 6460. Tillegg for barn skal være 1250 (0-5 år), 1720 (6-10 år) og 2240 (11-17 år). Bo- og strømutgifter kommer utenom.* Fordi barnesatsene er økt, råder departementet norske kommuner til å regne både kontantstøtte og barnetrygd som inntekter. Det gir tilsvarende kutt i sosialhjelpen. * Åtte av ti kommuner i Hordaland lar i dag sosialklienter få motta barnetrygd, uten å regne det som inntekt. Fire av ti lar kontantstøtten være i fred. På landsbasis er de tilsvarende tallene lavere, henholdsvis rundt 30 og 20 prosent.* En tilsvarende norm er tidligere innført i Sverige. Undersøkelser viser at svært mange svenske kommuner har fulgt veiledningen fra myndighetene.