På dag fire av rettssaken forklarte professor Knut Dalen seg som sakkyndig.

Professoren, som er spesialist i klinisk nevropsykologi, forklarte hvorfor 22-åringen kan ha vært sikker på at det var en hjort han skjøt.

— Fullt mulig

Mandatet hans var å redegjøre for de allminnelige prinsipper for mottak, bearbeidelse og registrering av sanseinntrykk, såkalt persepsjon, og vurdere sannsynligheten for at 22-åringen kan ha oppfattet sanseinntrykk som ikke samsvarte med virkeligheten.

— Min konklusjon er at det er fullt mulig at han var overbevist om at det var en hjort han skjøt. Det er en katastrofal feiltolkning, det er alle enige om. Men muligheten er der. Ut fra det jeg har blitt fortalt, kan det være flere ting som har medvirket til at han kan ha oppfattet dette feil. I retten viste Dalen eksempler på hvordan oppfatningen av synsinntrykkblir påvirket av sammenhengen det opptrer i.

- Blir innsnevret i tenkingen

Minutter før 22-åringen skjøt Tore Gaard (22), hadde jaktlederen meldt fra på samband om at en hjortekolle var påskutt, uten at den hadde falt. Han sa videre at det antatt skadeskutte dyret var på vei mot posten til 22-åringen.

Forut for at avdøde dukket opp på haugen 25 meter nordvest for posten til 22-åringen, forklarte tiltalte at han hørte lyder av kvist som brakk, på samme måte som man hører når vilt beveger seg i skogen.

22-åringen har også forklart at han var fokusert på å avlive det skadeskutte dyret, slik at det ikke skulle lide unødig.

— En slik situasjon kan gjøre at man blir innsnevret i tenkingen, sier Dalen.

Svekket fargesyn

Jegeren fyrte av det fatale skuddet på 25 meters hold i Mjanger 27. oktober i 2012. Klokken nærmet seg 18.30 da skuddet ble avfyrt. Det var skumring, og krimteknikerne som undersøkte åstedet mente lysforholdene var helt i grenseland for at det skulle være forsvarlig å jakte. I tillegg hadde ikke avdøde på seg signalfarger, noe som heller ikke er påbudt.

Dalen forklarte for retten hva som skjer med synsinntrykkene når det blir mørkt: Fargesynet svekkes når lyssensitiviteten til øyet skrus opp.

— Når man bearbeider inntrykk, blir helheten større enn summen av delene. Her har vi å gjøre med en helt normalt fungerende person, og det er ingen grunn til å anta at han oppfatter ting på annen måte enn vi andre.

Fredag er siste dag i retten