ELISABETH LANGELAND MATRE

— Det er jo en kamp hvert år å få nok folk til å stille, men det har aldri vært så gale at vi har måttet avlyse, sier varaformann i foreldrearbeidsutvalget (FAU) på Haukeland skole, Hilde Birkeland.

Tidligere er 17. mai-ansvaret blitt delt mellom skolens musikkorps og foreldrene, men i år skal foreldrene gjøre alt. Fire fra hver klasse på alle klassetrinn.

— I tillegg har vi utfordret sjuendeklassingene til å hjelpe oss under arrangementet, og over halvparten kommer til å stille. Veldig flott, sier Birkeland, som satser på full baluba og mye moro.

På Skjold skole er det alltid fjerde klassetrinn som har ansvaret for skolens 17. mai-arrangement.

— Det vet foreldrene fra begynnelsen av, og de har bare å stille, sier Rune Lambach, 17. mai-ansvarlig i FAU, muntert. Og legger til at de fleste foreldrene er positive til opplegget.

Skjold feirer nasjonaldagen sammen med Søråshøgda skole. Hundre foreldre stiller i år, og alle er like uunnværlige.

På Flaktveit skole blir det også bunadshæla i taket med fotballkamper, utlodning og is og brus om knappe to uker. Foreldrene til tredjeklassingene har alltid ansvaret for arrangementet.

— Det blir full pakke og stinn brakke, sier FAU-leder, Kate Rittig. Hun berømmer alle foreldrene på skolen.

— Alle setter pris på at det skjer noe i nærmiljøet, og da vet folk at de må bidra selv også.