Dermed kan 90 prosent av båttrafikken langs kysten unngå den ofte svært risikable seilasen over det værharde og farlige Stadhavet.

Helgøy ser for seg at tunnelen kan stå ferdig i 2014.

Gratulerte hverandre – Vi har allerede ringt og gratulert hverandre i Selje (Sogn og Fjordane) og Vanylven (Møre og Romsdal), sier Helgøy.

Han er selv ordfører i Vanylven, og måtte mandag morgen la varaordføreren åpne formannskapsmøtet. Selv ble han nedringt av medier og andre som ville ha svar på spørsmål og gratulere.

– Du vet, det er ikke bare de sjøfarende som får nytte av dette. Ringvirkningene av en skipstunnel blir positiv for kommunene i begge ender av tunnelen, Selje og Vanylven. Det blir en helt annen aktivitet enn i dag når nyttefartøyer og fritidsbåttrafikken kommer. Vi vil få et bo— og arbeidsmarked som endres totalt når en hurtigbåtrute mellom Stavanger og Ålesund kommer i drift. Det er også snakk om å forlenge denne hurtigbåtruten til Molde, sier Helgøy.

Stor støtte

Han viser til at det er stor og tverrpolitisk støtte for prosjektet, også på Stortinget. Han mener at en endelig beslutning i Stortinget bør skje inneværende periode.

– Kystverket har i så fall antydet at tunnelen kan være seilingsklar i 2014, sier Helgøy.

Byggekostnadene for tunnelen er beregnet til 1,17 milliarder kroner dersom man velger en liten tunnel og 1,73 milliarder kroner dersom man velger å bygge en stor tunnel.

Kystverket har utredet ulike alternativer. Fire alternativer er forkastet, og det står nå igjen to alternativer – skipstunnel med stor eller liten profil fra Moldefjorden til Kjødepollen.

Stor profil – Av disse to alternativene mener Kystverket at stor profil, som er dimensjonert etter hurtigruteskipet Midnatsol, er det beste, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Kystverket mener en skipstunnel blant annet vil gi bedre sjøsikkerhet, mindre ventetid for reisende, bedre forutsigbar og bedre muligheter for turistrettet næringsvirksomhet.

– Trafikken forbi Stad er uforutsigbar, og transportører og vareeiere påføres betydelige kostnader knyttet til venting og forsinkelser. Sannsynligheten for tap av menneskeliv blir redusert til en firedel med skipstunnel sammenlignet med dagens situasjon, sier Slotsvik.

Kystverkets rapport skal nå overleveres til Fiskeri- og kystdepartementet for videre behandling.

  • Hva synes du om skipstunnel? En god ide?