— Her har det vært svikt i vår interne oppfølging, og det beklager vi. Statnett er nå i dialog med de to grunneiernes advokat i saken, skriver Statnetts prosjektleder for byggingen av kraftlinjen fra Simadal til Samnanger, Steinar Bygdås, i en e-post til BT.

Han ønsker å gi sitt tilsvar skriftlig.

Bygdås medgir at Statnett lovet grunneierne stopp i byggingen av kraftmaster ned mot Samnanger transformatorstasjon i Børdalen. Et løfte de ikke har overholdt.

— Ved en feiltagelse fra Statnetts side er ikke denne avtalen fulgt opp, og montasje av master er gjennomført etter 27. mai.

— Vi laget fundamentene til mastene i perioden da vi hadde en avtale med grunneierne og vi hadde det formelle i orden. Det resterende arbeidet med å reise mastene ble gjennomført i en periode da tillatelsen var trukket tilbake, og dette beklager vi.

Den feiltakelsen er også lett synlig på Statnetts nettsider. Der ble det lagt ut ny informasjon om mastebyggingen på lørdag. "Mellom Mødalen på Kvamskogen og Samnanger transformatorstasjon forventes montering av master å være avsluttet i løpet av en uke", står det å lese.

Ifølge Bygdås har Statnett fått ny forhåndstiltredelse "slik at det formelle nå skal være i orden".

— Statnett er i prosess med grunneieradvokatene for å få ordnet tilgang til alle eiendommer i traseen. Statnett er opptatt av å opptre på en ryddig måte overfor grunneierne og deres advokater, skriver Bygdås.

— Neste fase er å trekke selve linene, og vi vil være svært påpasselig med å sikre at alle nødvendige tillatelser er i orden før arbeidet med ledningen fullføres. Vi vil gå gjennom rutinene våre for å påse at en slik hendelse ikke oppstår på ny.