Det er en overordnet målsetting både for staten som eier sykehusene, og styret i Helse-Bergen, at pasientsengene skulle være borte fra korridorene ved årsskiftet.

— Det er enn illusjon å tro at dette er mulig så lenge sykehuset ikke blir tilført flere ressurser, sier Peter Coll til Bergens Tidende.

Han er overlege ved medisinsk avdeling og har i helgen vært ansvarlig for å finne ledig sengeplass til pasientene som blir skrevet inn på medisinsk avdeling ved sykehuset.

Konstant overbelegg

Coll opplyser at medisinsk avdeling de siste årene har hatt et konstant belegg på mellom 100 og 120 prosent. Så langt i det nye året har avdelingen hatt et konstant overbelegg på fem til ti pasienter. Og om vinterkulden varer ved, er det ingenting som tyder på at overbelegget vil forsvinne de første dagene og ukene.

Lørdag meldte BT om kaotiske tilstander ved medisinsk akutt-mottak. Kvelden og natten i forveien ble 55 pasienter skrevet inn på avdelingen. Gjennom hele helgen har de ansatte slitt med å finne ledige senger til nye pasienter. Blant annet ble ni pasienter skrevet ut for permisjon i helgen slik at flere sengeplasser ble frigjort. Dessuten er mellom 12 og 15 pasienter flyttet til andre avdelinger for å få plass til nyinnlagte.

Ny topp

I går gjorde de ansatte på sykehuset seg klare for en ny innleggingstopp. Da BT var på sykehuset i 17-tiden i går ettermiddag var det allerede to korridorpasienter på en av hjertepostene.

— Vi i har i øyeblikket 117 pasienter på avdelingen.. Egentlig har vi ikke sengeplass til mer enn 113, forteller Coll.

Derfor ble en post som vanligvis ikke er åpen i helgene åpnet i går kveld for å øke sengekapasiteten, forteller Coll.

Han regner også med at de kaotiske tilstandene vil fortsette i dag. Da kommer blant annet de permitterte pasientene tilbake fra permisjon. Samtidig står nye pasienter i kø for å komme inn.

— Mandag og tirsdag er alltid de verste dagene. Da er overbelegget størst, sier overlegen.

Fylkeslegen i Hordaland har flere ganger de siste årene pålagt sykehuset å kvitte seg med korridorpasientene. Også fra brannvesenet i Bergen har sykehuset fått slike pålegg.

Gjør som godt som mulig

Coll berømmer personalet på sengepostene for arbeidet som gjøres i de travle periodene. Gjennomsnittlig liggetid på medisinsk avdeling er i underkant av 4 døgn. Dette er lavere enn gjennomsnittet.

— Skriver vi ut pasientene raskere enn hva vi gjør, fører det bare til at presset på hjemmesykepleien og omsorgstjenesten i kommunen blir sterkere, mener overlegen.

Administrerende direktør i Helse-Bergen, Anne Kverneland Bogsnes, bekrefter at det er et mål å få pasientene bort fra korridorene.

— Men vi må erkjenne at vi i perioder fremdeles har topper hvor vi har mer enn fullt belegg på medisinsk avdeling. Jeg forstår at det føles forferdelig for de pasientene som må vente på sengeplass og legges på gangen. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å løse denne situasjonen, sier Bogsnes.

Hun peker blant annet på at det arbeides med å utnytte ledig kapasitet på andre avdelinger i de periodene belegget topper seg på medisinsk avdeling.

Men hun kan ikke love avdelingen friske penger, men regner med at behandlingskapasiteten kan økes ved omprioritering og bedre ressursutnyttelse av sykehusets midler.