• Det er overgrep som skal straffes, ikke når folk har et kjærlighetsliv. Her burde dommeren gått for full frifinnelse, mener advokat Arvid Sjødin.

Han har jobbet med flere saker der gutter har stått tiltalt for å ha hatt sex med kjærester under 16 år.

— En slik dom kan gjøre mer skade for de to som blir stigmastisert, enn den ivaretar mennesker. Det er helt uriktig å inkriminere et kjærlighetsliv på denne måten, mener Sjødin.

Han påpeker at guttene får dommen på rullebladet, og må ha det med seg gjennom hele livet.

— Det kan bli en vanskelig vei videre inn i skoler og arbeidsliv hvis du har på rullebladet at du har hatt sex med en mindreårig. Derfor er det viktig at denne dommen blir anket, mener Sjødin.

Norge har den høyeste seksuelle lavalder i Europa. Til sammenligning har Sverige og Danmark 15 år som nederste grense, mens Island har 14 år.

— Jeg mener de kan beholde 16 år som grense i forhold til overgrep, men når det gjelder kjærester og frivillighet bør de utøve skjønn. Loven bør differensiere, sier Sjødin.

Han hadde selv en sak der en mor hadde anmeldt datterens kjæreste. Da de skulle møte i retten satt paret i en krok på tinghuset og bare gråt.

— Det endte med at statsadvokaten bare trakk hele saken, fordi ingen parter var tjent med at den kom opp, sier advokaten.

En kommisjon som var nedsatt av Justisdepartementet for å komme med råd i forhold til problemstillingen foreslo grensen endret til 15 år. Et av argumentene var at 16 år er en kunstig høy grense.

— Anmelder foreldre for lett i slike saker?

— Nei, jeg forstår foreldrene. Det er et like stort sjokk for foreldrene at barna har sex, som omvendt. Det er politiet som må vise ansvar og ikke la dette bli en sak i rettssystemet, mener Sjødin.

Han mener ikke bare at straffen burde vært betinget, men at den burde vært satt til null.

— Dersom partene blir ansett som jevnbyrdige, er det ikke nødvendig å straffe. Jeg hadde en slik sak som gikk til Høyesterett i 1988 og fikk medhold. Da var det fem års aldersforskjell mellom de to, så denne lovanvendelsen kunne vært brukt i denne saken også, sier Sjødin.