For å få bukt med diskriminering mot mennesker med ulike legninger, ønsker Bergen kommune en ny handlingsplan mot diskriminering.

Bakgrunnen er at Byrådet vil følge opp den utgående planen med en ny som skal legge føringer for kommunens satsning for å bedre levevilkårene for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) den neste fireårsperioden.

Skolen prioriteres

Det er spesielt skolene og i idrettsmiljøet kommunen ønsker vil ta tak. Holdningskampanjer og nulltoleranse for nedsettende skjellsord, er noe av det planen peker på som viktig.

— Det er usedvanlig viktig å få frem at vi ikke skal ha diskriminering av mennesker i vår by. Vi har dessverre lang historikk som viser at mennesker med annen legning blir diskriminert. Det må vi få en slutt på, sier byråd Lisbeth Iversen til bt.no.

— Handlingsplanen slår fast at alle mennesker er like mye verdt, og at skjellordene som fortsatt brukes mot mennesker med annen legning er uakseptable. Vi ønsker at helsesøstre og andre skal gi informasjon og være opptatt av dette, sier Iversen.

Uenige om forslagene

Men Anna Kathrine Eltvik mener tiltakene er for lite konkrete, og at det satses for lite på arbeid i grunnskolen. Dette sa hun også klartifra om på et bystyregruppemøte i Rødtfør planen ble behandlet i komite for finans på torsdag.

— Handlingsplanen har mange svulstige ord, men er diffus og tannløs. Det står at ord knyttet til homoseksualitet ikke skal bli brukt i en negativ kontekst i skolen og på andre sosiale arenaer, og at man vil legge opp til tiltak for å styrke kunnskap om LHBT-befolkningen, men ikke hvordan, sier hun til bt.no.

Det er Iversen uenig i. Hun mener tvert om at en god plan ikke trenger å ha mange konkrete enkeltvedtak.

— Vi trenger ikke å smalne inn punktene. Alle skal gi beskjed om noen blir diskriminert, sier hun.

Mer mobbing i Bergen

I en fersk tilstandsrapport ble det avdekket at det er blitt mer mobbing i bergensskolene, og en betydelig del av mobbingen har sammenheng med kjønn og seksuell orientering.

— Jeg har møtt flere ungdommer som har fått store problemer på skolen når de våger å stå for sin legning eller bare fordi de er mistenkt for å skille seg ut seksuelt, sier Eltvik.

Det hun synes er positivt med handlingsplanen er at den retter seg mot idrettsmiljøet, hvor det har vært vanskelig for mange å stå frem med sin legning.

- Hva med de kristne?

Men Eltvik stusser over at det kristne miljøet ikke er nevnt, som hun mener er naturlig i en plan for å bekjempe diskriminering av LHBT-befolkningen.

— Jeg synes det merkelig at byrådet er lite spesifikke opp mot det kristne miljøet. Åtte av ti prester i Bjørgvin bispedømme vil ikke vie homoseksuelle og vi har en statskrike som ikke vil ansette homofile prester. Vi vil jo ha med kirken i samarbeidet. Hvorfor blir de da ikke nevnt med en eneste setning?

Iversen svarer:

— Dette gjelder alle miljø. Jeg mener Eltvik er stigmatiserende når hun trekker frem det kristne miljøet spesielt. Idrettsmiljøet er nevnt fordi det ikke er én organisasjon, men en aktivitet med mange lag og organisasjoner. Innen idretten har det også vært en del utfordringer med dette.

Handlingsplanen vil trolig bli behandlet i bystyret den 23. januar. Iversen opplyser at det da kan legges til mer konkrete punkter - om bystyret ønsker det.

Er planen god nok? Si din mening i kommentarfeltet!

FORNØYD: Lisbeth Iversen (Krf) mener planen er god og ikke trenger å være mer spesifikk.
ØRJAN DEISZ