— Du kan skjønne dette er urettferdig. Det er en grov skjevfordeling av ressursene. Vestlandet kommer desidert dårligst ut, sier fagdirektør Helge Bryne i Helse Vest til Bergens Tidende. Helse Vest har gjentatte ganger påpekt skjevfordelingen overfor Eieravdelingen i Helsedepartementet, uten å nå frem med sine synspunkter.

— Vi opplever dette som ganske vanskelig. Men vi jobber med saken, sier Bryne.

En gåte

Professor i eksperimentell kirurgi ved Universitetet i Bergen, og styremedlem i Helse Vest, Jon Lekven, er oppbrakt over situasjonen. - Det er for meg en gåte hvordan befolkningen på Vestlandet kan akseptere denne skjevfordelingen, sier Lekven.

Han mener det er uforståelig at det har utviklet seg så store forskjeller mellom landsdelene. - Dette er ikke akseptabelt. Det bør være like rammevilkår for de regionale helseforetakene, sier Lekven.

Han mener fordelingen står i grell kontrast til den nye sykehusreformen som sier: «…det skal ytes gode og likeverdige tjenester til alle som trenger det i landet…».

— Det er våre pasienter som blir rammet, presiserer Lekven.

Opprør på Vestlandet

— Det er meningsløst at vi her på Vestlandet skal være så underfinansiert, sukker konstituert administrerende direktør Egil H. Haugland ved Haukeland sykehus.

Ikke bare synes han situasjonen er vanskelig, den er nærmest håpløs.

— Sentrale politikere vil ikke snakke om dette. Men hvis ikke noe skjer snarest, så kommer det til å bli opprør på Vestlandet, sier Haugland. Administrerende direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen, opplyser at det er klare forventninger om at politikerne kommer på banen og jevner ut de store forskjellene.