Vi forteller ikke seniorinspektør Vaksvik at saken utelukkende handler om krittøsterssopp, men oversender bilder av fem ulike sopptyper. Vi ber om hjelp til å avgjøre artene, og hvorvidt disse egner seg som matsopp.

Det første bildet viser en hvit fluesopp. Denne gjenkjennes raskt, og Vaksvik forteller at denne er dødelig giftig. Bilde nummer to viser en Broket Kremle. Også denne drar Vaksvik raskt kjensel på. Han opplyser at Kremle finnes i mange varianter, og at enkelte av disse er giftige, andre ikke. Dette kan en merke ved å smake på dem. Spiss, frastøtende smak indikerer at de er giftige, ifølge seniorinspektøren.

– Grei matsopp

Sopp nummer tre er en Pelerotsopp. Denne er Vaksvik noe usikker på, men han konkluderer at dette ikke er en matsopp som er interessant for plukkere. Dette er ganske riktig. Pelerotsoppen er ikke giftig, men er ingen god matsopp.

Neste sopp er en Myrskrubb. Denne blir riktig gjenkjent, og beskrives som en brukbar matsopp.

Siste sopp, Krittøsterssoppen, blir gjenkjent av Vaksvik.

– Denne kalles «griseøre» av folk flest, og er en helt grei matsopp. Den er ikke veldig smakfull, men det er vanlig å bruke den sammen med annen sopp. Det sies at hvis du tilsetter en halvpart østerssopp til kantarellene, har du dobbelt så mye kantareller, forteller han.

Ulike sopper

Mattilsynets soppsakkyndige advarer oss altså ikke mot bruk av Krittøsterssopp i mat.

Vi spør Vaksvik om det er kjent at denne soppen kan ha stått bak en rekke dødsfall i Japan, og om det således er grunn for å advare mot soppen i Norge.

– Jeg kjenner ikke til de rapportene som det refereres til, men dette dreier seg ikke nødvendigvis om samme sort. Østerssoppen finnes i svært mange varianter, og en hvit østerssopp i Japan kan være en helt annen enn en hvit østerssopp i Norge. Det er dermed ikke grunn til å tro at dette vil oppstå i Norge, forteller han.

– Vil Mattilsynet gjøre nærmere undersøkelser av saken?

– Slike saker diskuteres flittig blant ekspertene og entusiastene, og i enkelte tilfeller kommer en frem til at det må advares mot sopptyper. Et eksempel er Honningsopp. Den var lenge brukt som matsopp i Norge, før en fant ut at den fremkalte allergiske reaksjoner. Nå er den svartelistet. Krittøsterssoppen vil nok bli diskutert, og over tid får vi se hva som skjer, sier han.

– Bruk soppkontroll

Jarle Vaksvik forteller videre at sopp er et svært interessant tema, og at det er særdeles komplisert.

– Hvis man har interesse for sopp, og har lyst til å drive med plukking, kan en ta kurs. Da lærer man en rekke grunnleggende sopper, som man lett kjenner igjen. Jeg anbefaler også å oppsøke soppkontrollører, slik at man ikke gjør tabber. Er man usikker på en sopp, må man for all del ikke ta sjansen, sier han til slutt.

KREMLE: Denne kjente Mattilsynets ekspert igjen. Kremle finnes i flere varianter. Noen er spiselige. Andre ikke.
Privat
GIFTIG: Mattilsynets ekspert kjente igjen den hvite fluesoppen. Denne er dødelig giftig.
Privat
PELEROTSOPP: Soppsakkyndig Jarle Vaksvik kjente ikke igjen Pelerotsoppen, men konkluderte riktig med at dette ikke er noen matsopp.
Privat
MYRSKRUBB: Eksperten kjente igjen denne, som er en spiselig sopp.
Privat
INGEN ADVARSEL: Krittøsterssoppen ble gjenkjent, men vi ble ikke advart. Denne regnes fortsatt som spiselig i Norge.
Privat