I desember 2011 ble Bergen kirkelige fellesråd (BKF) klaget inn for EFTAs overvåkingsorgan (ESA) av trepleier Christian Almeland. Han mente BKF stjal oppdrag fra private trepleiere og at de ikke konkurrerte på like vilkår med resten av bransjen fordi de blant annet ble subsidiert av Bergen kommune.

— Vi har bygget oss opp fra null, så investerer BKF mange millioner kroner i utstyr som vi ikke har råd til. Det føles utrolig urettferdig.  Jeg synes det er simpelt av BKF. De er en kjempe med enorme budsjetter og dette er et svært marginalt marked, sa Christian Almeland, som tidligere har jobbet i selskapet Tredoktoren og Eidsvågneset Hage.

Ikke i strid med reglene

Men, nå har EFTAs overvåkingsorgan ESA fattet et vedtak om at bevilgninger fra Bergen kommune til BKF ikke er i strid med EØS-avtalens statsstøtteregler.

— Når BKF selger tjenester på det åpne markedet utover vedlikehold og planlegging i Bjørgvin bispedømme, er dette en form for økonomisk aktivitet som faller inn under EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte. Da må BKF holde regnskapet for offentlige og kommersielle tjenester adskilt for å unngå kryssubsidiering, heter det i vedtaket.

Videre står det at : «Etter å ha vurdert regnskapsføringen til BKF/Akasia konkluderer ESA med at regnskapene holdes adskilt, og at det ikke foregår noen kryssubsidiering mellom det offentlige oppdraget og de kommersielle tjenestene.»

— Vi har jo hele tiden ment at vi var på trygg grunn. Men det er en lettelse å få det svart på hvitt. Det var en gledens dag for oss, sier kirkeverge Kjell Bertel Nyland.

Forstår konkurrentene

BKF eier og vedlikeholder kirker og gravplasser i kommunen og har tatt private oppdrag innen trepleie i en tiårsperiode. Siden 1. januar 2013 har dette ansvaret vært tillagt BKFs nye avdeling, Akasia. BKF finansieres i første rekke av bevilgninger fra Bergen kommune. I tillegg får BKF inntekter ved å tilby tjenester på det åpne markedet, som trepleie, landskapsarkitektur og regnskapstjenester.

— Vi har vært i markedet i lang tid og konkurrerer på like vilkår. Det er helt vanlig at offentlige aktører utfører arbeid for private innen fagområder man allerede betjener. Spørsmålet er hvordan man gjør det. Vi har gjort ting på en korrekt måte, sa forvaltningssjef Inghild Hareide Hansen i BKF til BT i 2011.

Kirkevergen i Bergen, Kjell Bertel Nyland, forteller at denne saken har gått frem og tilbake de siste årene og at det tok lang tid før ESA gjorde noe med det.

— Det går an å forstå at konkurrentene vil være sikre på at vi konkurrerer på like vilkår. Men nå har vi endelig mange gode sider på at vi faktisk gjør det, sier han.