Nesten halvannet år etter at han ble permittert fra sin stilling i Forsvarsstaben, står admiralen tiltalt for bedrageri og grov uforstand i tjenesten. Han møtte i full uniform i retten i dag.

Admiralen nektet for å ha brukt offentlige midler til Syden-golf og private forlystelser — slik aktor Randi Gabrielsen beskrev det i sitt innledningsfordrag.

Les også: Datteren må forklare seg | Mener Forsvaret ofret Karlsvik

- En glede å sitte her - Det er en glede, selv om det høres rart ut, å sitte her i dag og fortelle min side av saken, sier admiral Atle Torbjørn Karlsvik.

Admiralen snakket høyt og engasjert da han for første gang forsvarte seg mot beskyldningene om bedrageri i Bergen tingrett i dag.

— De siste 18 månedene har jeg hatt et veldig behov for å forklare meg og renvaske meg for anklagene. Dette kjenner jeg meg ikke igjen i, forklarte Karlsvik.

200 reisedøgn

Han gikk kraftig til angrep på forsvarsledelsen og aktoratet. Utgiftene som påtalemyndigheten mener gikk til private ferieturer, var i virkeligheten utgifter til representasjon, hevder admiralen. Han innrømmer imidlertid at slurv kan ha forekommet i regningene.

— Jeg hadde i denne perioden jobber som tidligere ble utført av tre personer, og 200 reisedøgn i året. Presisjonsnivået har vært for dårlig, det er åpenbart. Jeg gjennomførte om lag 1000 reiser i perioden, og nå sitter påtalemakten med fem reiseregninger som de mener ikke er berettiget, sier Karlsvik.

Golfturene til Spania er innenfor rammene av jobben, mener han.

— Det er veldig enkelt å tabloidisere, og kalle det "guttetur". Man må se på hvilken funksjon jeg hadde. Jeg vil hevde at hovedhensikten min som kommandant var å profilere Forsvaret, være en aktiv representant og "selge" Forsvaret i Bergen og Norge generelt.

"Som mullaer i Pakistan"

Admiralens advokat, Dag Steinfeld , sier at Karlsviks reiseregninger ikke er i strid med vanlig praksis i Forsvaret.

— Vi vil se nærmere på andre offiserers reiseregninger, særlig de som har skreket høyest i denne saken, og finne ut hva slags praksis de selv har fulgt. Vi vil se om de følger reglene slik mullaene i Pakistan følger Koranen, sier forsvareren.

Han hevder å ha et bilag som viser at minst én annen offiser har ført utgifter på Forsvarets regning på samme måte som Karlsvik.

De mye omtalte golfturene i Spania var og fremsto som tjenestereiser, ifølge Steinfeld.

— Ja, de spilte golf, men temaet der nede var endringer i Forsvaret, sier han.

Han viser til at ledere i selskapet Siemens, som var med på tur, fikk utgiftene dekket av sitt eget selskap.

Admiral nektet for å ha brukt offentlige midler til Syden-golf og private forlystelser.

Karlsvik viser til at han ble invitert til Spania-turene av sine egen sjefs adjutant, og derfor regnet det som en selvfølge at det dreide seg om tjenestereiser. Han stiller seg helt uforstående til aktoratets påstand om "privat guttetur".

— Jeg ville aldri dratt, dersom jeg trodde det var en ferietur. Jeg drar ikke på ferie med mine egne sjefer i Forsvaret. Dette er folk som er ti-femten år eldre enn meg, og noen av dem er pensjonister. Hvis jeg skulle dratt på guttetur, ville jeg hatt med meg venner på min egen alder, som blir med ut på ting som jeg synes er gøy, forklarer Karlsvik.

— Ikke venner

Admiral Karlsvik nekter for at offiserene som var med på turen, på noe tidspunkt har vært hans private venner.

— Jeg har ikke hatt kontakt med dem privat verken før eller tidligere. Jeg betraktet dette som rent jobbrelatert - og meget nyttig faglig, sier admiralen.

At det ikke finnes offisielle referater fra møtene i Spania, er helt irrelevant, mener han.

— Jeg vil hevde vi har en tradisjon i Forsvaret der beslutningene tas i uformelle sammenhenger. Ja, vi spilte golf, ja vi hadde det hyggelig, men dette var ikke noen ferietur for meg.

- Var på jobb Heller ikke en golfweekend med konen i Ålborg var privat ferietur, hevder Karlsvik. Han var i Danmark i embets medfør i forbindelse med Tall Ships' Race, og betalte selv for at konen skulle fly ned til Ålborg. Helgen var en blanding av business og pleasure, ifølge admiralen.

Aktoratet hevder han leverte regning for en privat middag han hadde med konen på lørdagskvelden.

— Det er ikke riktig, sier admiralen, og hevder han spiste middag med en dansk forsvarsansatt.

Karlsvik viser til at han var i landligge i Ålborg i helgen, og skulle videre til Stavanger med Statsraad Lehmkuhl mandagen etter. Han sier han derfor, som enhver statstjenestemann, hadde rett til å få dekket utgifter til hotell og restaurant i mellomperioden. Også en tur på den lokale golfbanen leverte han regning for.

— Vi som offiserer er pålagt å holde oss i form. Golf er noe som jeg tidvis bruker som fritidsaktivitet og som idrettsaktivitet. Jeg er medlem av Bergen golfklubb, og der betaler jeg en årlig kontingent og spiller så mye jeg vil. Når jeg er ute og reiser, har jeg bedt om å få kostnaden til trening refundert, enten det har vært SATS, golf eller andre ting. At det skulle være kriminelt for meg å drive trening, og anmode om refusjon for det, kan jeg ikke skjønne, forklarte Karlsvik.

Han glemte å føre nattillegg og en del kostpenger den aktuelle helgen.

— Jeg har ikke prøvd å lure noen. Hvis jeg hadde gjort alt helt riktig, ville jeg hatt 4500 kroner mer til gode hos Forsvaret etter denne helgen. Jeg har vært helt åpen og oppgitt hva utgiftene faktisk har vært, sier admiralen.

REISEREGNING: Tur til Alicante. Business, ifølge admiral Atle Karlsvik. Guttetur, ifølge aktoratet.
MARIT HOMMEDAL